Till huvudinneh�llet

Organisation

Svenska kraftnäts styrelse och generaldirektör utses av regeringen.

Svenska kraftnät är organiserad i nio avdelningar. Antalet anställda är cirka 500 personer. De flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, men vi har även anställda som arbetar på våra kontor i Halmstad, Sundsvall och Sollefteå. Svenska kraftnät sysselsätter ytterligare några hundra personer på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet.

Till vår organisation finns fem råd knutna. Dessa består av representanter från Svenska kraftnät, elbranschen och andra intressenter. För mer information samt mötesprotokoll, klicka på menyvalet "Råd" till vänster.

Klicka på organisationsbilden nedan för att se den i större format.

Organisationsschema