Elberedskapsrådet

Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder

Se även sidornna elberedskap och krishantering.

Ledamöter

Ladda ner regeringsbeslutet för ledamöter i Elberedskapsrådet (pdf, 154 kB, nytt fönster). 

Medlemmar i Elberedskapsrådet

DeltagareFöretag

Bo Krantz (Ordförande)

Svenska kraftnät

Magnus Lommerdal (adjungerad sekr.)

Svenska kraftnät

Helena Wänlund

Svensk Energi

Mikael Toll

Energimyndigheten

Jan Mörtberg

Försvarshögskolan

Johan Askerlund

Försvarsmakten

Cecilia Nyström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ove Landberg

Post- och telestyrelsen

Mats Wallinder

Sveriges Riksbank

Lars Ström

Energimarknadsinspektionen

Greta Berg

Sveriges Kommuner och Landsting

Daniel Jonsson

Totalförsvarets Forskningsinstitut

Lars Joelsson

Vattenfall AB

Filstorlek
2015 Protokoll 1

2015-03-04 627 kB
2014 Protokoll 3

2014-12-03 1350 kB
2014 Protokoll 2

2014-09-17 2263 kB
2014 Protokoll 1

2014-04-02 309 kB
2013 Protokoll 3

2013-12-18 371 kB
2013 Protokoll 2

2013-09-18 217 kB
2013 Protokoll 1

2013-03-13 434 kB
2013 Protokoll 1 Bilaga

SUSIE 2011 - Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen

2013-03-13 6631 kB
2012 Protokoll 3

2012-12-06 211 kB
2012 Protokoll 2

2012-09-19 255 kB
2012 Protokoll 2 Bilaga

Systemdrift

2012-09-19 928 kB
2012 Protokoll 2 Bilaga

Elberedskapslag - Förändringar i lag och föreskrifter

2012-09-19 743 kB
2012 Protokoll 1

2012-04-25 211 kB
2012 Protokoll 1 Bilaga

Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet

2012-04-25 5884 kB
2011 Protokoll 2

2011-11-23 53 kB
2011 Protokoll 1

2011-03-25 79 kB
2010 Protokoll 3

2010-11-30 84 kB
2010 Protokoll 2

2010-09-07 49 kB
2010 Protokoll 1

2010-03-18 69 kB
Granskad