Elberedsk­apsrådet

Elberedskapsrådet är ett insynsråd. Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Ledamöterna utses av regeringen.

Se även sidorna elberedskap och krishantering.

Ledamöter

Ladda ner regeringsbeslutet för ledamöter i Elberedskapsrådet (pdf, 154 kB, nytt fönster). 

Medlemmar i Elberedskapsrådet

DeltagareFöretag
Bo Krantz (Ordförande Svenska kraftnät
Magnus Lommerdal (adjungerad sekr.) Svenska kraftnät
Helena Wänlund Svensk Energi
Mikael Toll Energimyndigheten
Jan Mörtberg Försvarshögskolan
Johan Askerlund Försvarsmakten
Cecilia Nyström Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ove Landberg Post- och telestyrelsen
Mats Wallinder Sveriges Riksbank
Lars Ström Energimarknadsinspektionen
Greta Berg Sveriges Kommuner och Landsting
Daniel Jonsson Totalförsvarets Forskningsinstitut
Lars Joelsson Vattenfall AB
Filstorlek
2015 Protokoll 3

2016-01-19 819 kB
2015 Protokoll 2

2015-09-15 557 kB
2015 Protokoll 1

2015-03-04 627 kB
2014 Protokoll 3

2014-12-03 1350 kB
2014 Protokoll 2

2014-09-17 2263 kB
2014 Protokoll 1

2014-04-02 309 kB
2013 Protokoll 3

2013-12-18 371 kB
2013 Protokoll 2

2013-09-18 217 kB
2013 Protokoll 1

2013-03-13 434 kB
2013 Protokoll 1 Bilaga

SUSIE 2011 - Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen

2013-03-13 6631 kB
2012 Protokoll 3

2012-12-06 211 kB
2012 Protokoll 2

2012-09-19 255 kB
2012 Protokoll 2 Bilaga

Systemdrift

2012-09-19 928 kB
2012 Protokoll 2 Bilaga

Elberedskapslag - Förändringar i lag och föreskrifter

2012-09-19 743 kB
2012 Protokoll 1

2012-04-25 211 kB
2012 Protokoll 1 Bilaga

Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet

2012-04-25 5884 kB
2011 Protokoll 2

2011-11-23 53 kB
2011 Protokoll 1

2011-03-25 79 kB
2010 Protokoll 3

2010-11-30 84 kB
2010 Protokoll 2

2010-09-07 49 kB
Granskad