Till huvudinneh�llet

Elberedskapsrådet (insynsråd)

Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder.

Se även våra sidor under rubriken Elberedskap som du kan nå via Relaterade länkar till höger.

Ledamöter

Ladda ner regeringsbeslutet för ledamöter i Elberedskapsrådet. Du kan också se vilka som ingår i Elberedskapsrådet i tabellen nedan.

Medlemmar
Deltagare Företag

Bo Krantz (Ordförande)

Svenska kraftnät

Magnus Lommerdal (adjungerad sekr.)

Svenska kraftnät

Helena Wänlund

Svensk Energi

Mikael Toll

Energimyndigheten

Jan Mörtberg

Försvarshögskolan

Johan Askerlund

Försvarsmakten

Cecilia Nyström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ove Landberg

Post- och telestyrelsen

Mats Wallinder

Sveriges Riksbank

Lars Ström

Energimarknadsinspektionen

Greta Berg

Sveriges Kommuner och Landsting

Daniel Jonsson

Totalförsvarets Forskningsinstitut

Lars Joelsson

Vattenfall AB

Dokument och minnesanteckningar från Elberedskapsrådet
Protokoll Bilagor

Protokoll 2015-03-04 (627 MB, nytt fönster)

 

Protokoll 2014-12-03 (1 MB, nytt fönster)

 

Protokoll 2014-09-17 (2 MB, nytt fönster)

 

Protokoll 2014-04-02 (314 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2013-12-18 (371 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2013-09-18 (218 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2013-03-13 (434 kB, nytt fönster)

SUSIE 2011 - Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen (6,5 MB, nytt fönster)

Protokoll 2012-12-06 (210 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2012-09-19 (260 kB, nytt fönster)

Systemdrift (930 kB, nytt fönster)

Elberedskapslag - Förändringar i lag och föreskrifter (740 kB, nytt fönster)

Protokoll 2012-04-25 (210 kB, nytt fönster)

Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet (5 MB, nytt fönster)

Protokoll 2011-11-23 (77 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2011-03-24 (79 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2010-11-30 (84 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2010-09-07 (49 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2010-03-18 (69 kB, nytt fönster)

 

Protokoll 2009-09-01 (58 kB, nytt fönster)

Svenska kraftnäts investeringsplan 2009 (7 MB, nytt fönster)

Verksamhetsplanering 2010 (966 kB, nytt fönster)

Införande av Rakel (970 kB, nytt fönster)

Protokoll 2009-03-17 (108 kB, nytt fönster)

Presentation Elberedskapsrådet (442 kB, nytt fönster)

Svenska kraftnäts uppdrag inom krisberedskap (68 kB, nytt fönster)

Inbjudan: Utvärderingsseminarium Elövning 2008 (95 kB, nytt fönster)

Relaterade länkar