Till huvudinneh�llet

Uppdrag

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms i regeringens instruktion till oss, "Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät", samt i regleringsbrev. Ett nytt regleringsbrev utfärdas av regeringen varje år.

Dokument

Instruktion (länk till Notisums webbplats)

Regleringsbrev för 2015 (nytt fönster, 583 kB)