Till huvudinneh�llet

Gemensam elcertifikatmarknad med Norge

2012-01-27

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Nu är våra system uppdaterade så att elcertifikat kan överföras till och från det norska systemet.

Svenska kraftnät utfärdar elcertifikat till svenska elproducenter och hanterar kontoföringen av certifikat för elproducenter, kvotpliktiga och övriga kontohavare, så kallade traders, i Sverige. Statnett har motsvarande roll i Norge.

Det svenska kontoföringssystemet Cesar har uppdaterats. För aktörer som idag är aktiva på elcertifikatmarknaden innebär detta att det nu går att överföra elcertifikat till och från det norska systemet. Den första överföringen från Cesar till NECS, det norska kontoföringssystemet, genomfördes den 24 januari 2012.

För mer information om de införda förändringarna i Svenska kraftnäts system Cesar, gå till http://elcertifikat.svk.se.

För mer information om NECS, gå till http://necs.statnett.no. Norska elproducenter och kvotpliktiga företag hänvisas till Statnett för att öppna konto i det norska systemet.

För mer information om elcertifikatsystemet och förändringar i lagen hänvisas till Energimyndighetens webbplats.