Till huvudinneh�llet

Svenska kraftnät genomför Elövning 2012

2012-04-04

Organisering, samarbete och samverkan vid kris är grundläggande för förmågan att snabbt återuppbygga ett skadat elsystem. För att öva denna förmåga hos myndigheter och andra verksamheter inom elsektorn har Svenska kraftnät beslutat att genomföra Elövning 2012.

Övningen består av tre separata och i stort till varandra fristående delövningar med skilda fokus. Målet med övningen är att öka förmågan hos elförsörjningens nationella och nordiska störnings- och krishanteringsorganisationer att förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Övningen går av stapeln hösten 2012 och våren 2013.

På www.svk.se/Elovning-2012 finns mer information om övningen. Det går också bra att kontakta projektledare Åsa Åhlen Hagman, 08-475 80 32. Journalister ombeds att ringa Svenska kraftnäts presstelefon på tel. 08-475 80 10.