Till huvudinneh�llet

Hallsberg - Stenkullen

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 400 kV-ledningen mellan Hallsberg i Örebro län och Stenkullen i Västra Götalands län.

Ansökan sändes till dåvarande tillståndsmyndighet 1998-10-13. Energimarknadsinspektionen begärde in kompletteringar i form av översiktskartor med berörda miljöintressen, samt uppdaterad fastighetsägarförteckning. Dessa kompletteringar sändes till Energimarknadsinspektionen 2010-12-02 och nu pågår Energimarknadsinspektionens beslutsprocess.

Kontaktperson: Eva Isaeus, 08-475 81 53.

Datum Dokument

2010-12-17

Riksintressen och fornminnen, 10 kartor (8 MB, nytt fönster)

2010-12-17

Övriga intressen, 10 kartor (10 MB, nytt fönster)

2010-12-17

Övriga intressen, större områden, 1 karta (1 MB, nytt fönster)