Till huvudinneh�llet

Harsprånget - Vietas

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 400 kV-ledningen mellan Harsprånget och Vietas via Porjus i Norrbottens län.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under november-december 2008. En samrådsredogörelse upprättades efter genomfört samråd och utifrån samrådsredogörelsen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ladda ner den i sin helhet eller som sammanfattning i tabellen nedan.

Ansökan om koncession lämnades in 2006-01-16 med en komplettering för påsticket till Porjus 2009-06-03 samt ytterligare en komplettering av hela ansökan 2010-07-02 inklusive MKB samt en sammanfattning av MKB till Energimarknadsinspektionen. 2013-01-16 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd. Nu tar Energimarknadsinspektionens beslutsprocess vid.

Kontaktperson: Eva Isaeus, 08-475 81 53.

Datum Dokument

Januari 2013

Bemötande Harsprånget-Porjus-Vietas (2 560 kB, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 1, Kartbladsöversikt (2 557 kb, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 1, Kartblad 1 Historiska lämningar (1 915 kB, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 1, Kartblad 2 Historiska lämningar (2 230 kb, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 1, Kartblad 5 Historiska lämningar (2 499 kB, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 1, Kartblad 9 Historiska lämningar (3 232 kB, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 2, Karta Världsarv Laponia (jpg, 3 559 kB, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 3, TR 12-13 Riktlinjer för underhåll av ledningsgator (967 kB, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 4, TR 13-01 Milökrav i bygg- och anläggningsentreprenad samt underhållsentrprenad (338 kB, nytt fönster)

Januari 2013

Bilaga 5, Fältmanual för skötsel av kraftledningsgatans biotoper (2 130 kB, nytt fönster)

2008-10-27

Översiktskarta (1 MB, nytt fönster)

2008-10-20

Kungörelse (94 kB, nytt fönster)

April 2010

MKB (2 MB, nytt fönster)

April 2010

Sammanfattning av MKB (2 MB, nytt fönster)