Till huvudinneh�llet

 

Svenska kraftnäts föreskrifter

Svenska kraftnäts föreskrifter publiceras i en särskild författningssamling, SvKFS.

Som myndighet inom elförsörjningen har Svenska kraftnät rätt att utfärda föreskrifter med stöd av bestämmelser i bland annat förordningen om elberedskap (1997:294), förordningen om systemansvaret för el (1994:1806) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

För närvarande innehåller SvKFS de föreskrifter och allmänna råd som du ser i tabellen nedan.

Dokument

SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap  (126 kB, nytt fönster)

SvKFS 2013:1 Säkerhetsskydd (40 kB, nytt fönster)

SvKFS 2005:2 Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar (108 kB, nytt fönster)

- Information om: Ansökan om undantag från SvKFS 2005:2 (intern länk)

SvKFS 2012:1 Utrustning och förberedelse för samt genomförande av förbrukningsfrånkoppling (110 kB, nytt fönster)

Blankett för anmälan (62 kB, nytt fönster) 

Blankett för informationslämnande (63 kB, nytt fönster)