Till huvudinneh�llet

 

Svenska kraftnäts föreskrifter

Svenska kraftnäts föreskrifter publiceras i en särskild författningssamling, SvKFS.

Som myndighet inom elförsörjningen har Svenska kraftnät rätt att utfärda föreskrifter med stöd av bestämmelser i bland annat förordningen om elberedskap (1997:294), förordningen om systemansvaret för el (1994:1806) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

För närvarande innehåller SvKFS de föreskrifter och allmänna råd som du ser i tabellen nedan.

Dokument

SvKFS 2014:1 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om dammsäkerhet (124 kB, nytt fönster)

SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap  (126 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (204 kB, nytt fönster)

SvKFS 2013:1 Säkerhetsskydd (40 kB, nytt fönster)

SvKFS 2005:2 Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar (108 kB, nytt fönster)

- Information om: Ansökan om undantag från SvKFS 2005:2 (intern länk)

SvKFS 2012:1 Utrustning och förberedelse för samt genomförande av förbrukningsfrånkoppling (110 kB, nytt fönster)

Blankett för anmälan (62 kB, nytt fönster) 

Blankett för informationslämnande (63 kB, nytt fönster)