Till huvudinneh�llet

Ledningar

Nedan ser du de riktlinjer som gäller nu. Äldre riktlinjer finns i arkivet för ledningar.

Tekniska riktlinjer för ledningar
Dokument Dokumentnamn Revision

TR05-01

Tekniska huvuddata

Utgått

TR05-01E

Main technical data

Utgått

TR05-02 (433 kB, nytt fönster)

Fundament

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-02E (570 kB, nytt fönster)

Foundations

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-03 (640 kB, nytt fönster)

Stolpar

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-03E (644 kB, nytt fönster)

Supports

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-04 (324 kB, nytt fönster)

Linor

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-04E (380 kB, nytt fönster)

Conductors

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-05 (383 kB, nytt fönster)

Hänglinhållare

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-05E (394 kB, nytt fönster)

Suspension clamps

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-06 (297 kB, nytt fönster)

Spännlinhållare

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-06E (304 kB, nytt fönster)

Tension clamps

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-07 (306 kB, nytt fönster)

Skarvar

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-07E (318 kB, nytt fönster)

Joints

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-08 (424 kB, nytt fönster)

Distansstänger

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-08E (393 kB, nytt fönster)

Spacers

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-09-1 (381 kB, nytt fönster)

Vibrationsdämpare för 220 kV och 400 kV ledningar

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-09-1E (392 kB, nytt fönster)

Vibration dampers for 220 kV and 400 kV OH lines

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-09-2 (193 kB, nytt fönster)

Appendix till TR5-09-1

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-09-2E (187 kB, nytt fönster)

Appendix to TR5-09-1E

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-10 (965 kB, nytt fönster)

Isolatorkedjor

2014-06-27 Utgåva 3

TR05-10E (1 MB, nytt fönster)

Insulator sets

2014-06-27 Utgåva 3

TR05-11 (291 kB, nytt fönster)

Isolatorer

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-11E (297 kB, nytt fönster)

Insulators

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-12 (360 kB, nytt fönster)

Isolatortillbehör

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-12E (485 kB, nytt fönster)

Insulator set fittings

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-13 (1 MB, nytt fönster)

Jordning

2012-10-05 Utgåva 2

TR05-13E (1 MB, nytt fönster)

Earthing

2012-10-05

TR05-14

Dokumentation

Utgått

TR05-14E

Documentation

Utgått /Expired

TR05-15 (489 kB, nytt fönster)

Skruvklämmor

2012-04-02 Utgåva 2

TR05-15E (554 kB, nytt fönster)

Bolted Connectors

2012-04-02 Utgåva 2