Till huvudinneh�llet

Stationsanläggningar

Nedan ser du de riktlinjer för stationsanläggningar som gäller nu. Äldre riktlinjer finns i arkivet för stationsanläggningar.

Prekvalificeringen av primärapparater fortsätter(ny utgåva)

Svenska kraftnät fortsätter prekvalificeringsprocessen för primärapparater till våra stationer. Framtida upphandling av apparater kommer endast att göras utifrån en godkänd lista över primärapparater.

I denna fas kommer frånskiljande brytare och strömtransformatorer att behandlas och leverantörer kan ta del av arbetsgången samt anmäla sitt intresse för att delta.

Mer information med tidplan finns i dokumentet "Invitation to Technical Pre-qualification of 245 kV and 420 kV disconnecting circuit breakers & current transformers (pdf, 79 kB, nytt fönster, 2015-02-26) samt i Tekniska riktlinjer TR01-19, som kan laddas ner i tabellen nedan. TR01-19 och TR01-19E är publicerade i nya utgåvor, 2015-01-29 (revison 3).

Tekniska riktlinjer för stationsanläggningar
Dokument Dokumentnamn Revision

TR01-01 (975 kB, nytt fönster)

Stamnätsanläggningar 

2014-04-22 revison 5

TR01-02 (240 kB, nytt fönster)

Kabelströmstransformatorer 7,2– 420 kV

2013-02-25, utgåva 3

TR01-02E (250 kB, nytt fönster)

Cable Current Transformers 7.2 – 420 kV 

2013-02-25, utgåva 3

TR1-03 

Elektroniska mättransformatorer

Finns ej

TR01-04 (808 kB, nytt fönster)

Fristående strömtransformatorer 7,2-420 kV

2014-11-05, utgåva 4

TR01-04E (795 kB, nytt fönster)

Self-Contained Magnetic Current
Transformers 7.2-420 kV 

2014-11-05, utgåva 4

TR01-05 (430 kB, nytt fönster)

Fristående magnetiska
spänningstransformatorer 7,2-420 kV

2013-02-25, utgåva 3

TR01-05E (460 kB, nytt fönster)

Self-Contained Magnetic Voltage
Transformers 7.2-420 kV 

2013-02-25, utgåva 3

TR01-06 (420 kB, nytt fönster)

Fristående kondensator-
spänningstransformatorer 170-420 kV 

2013-02-25, utgåva 3

TR01-06E (420 kB, nytt fönster)

Self-Contained Capacitive Voltage
Transformers 170-420 kV 

2013-02-25 A

TR1-07

Nollpunktsapparater 10-84 kV

Finns ej

TR01-08 (900 kB, nytt fönster)

Effektbrytare 245-420 kV 

2015-02-18 Utgåva 5

TR01-08E (1 MB, nytt fönster)

Circuit Breakers 245-420 kV

2015-02-18 Utgåva 5

TR01-09 (450 kB, nytt fönster)

Frånskiljare i utomhus-utförande 12-420 kV

2013-02-25, utgåva 3

TR01-09E (480 kB, nytt fönster) 

Disconnectors (isolators) for
outdoor use 12-420 kV 

2013-02-25, utgåva 3

TR01-10E (1,2 MB, nytt fönster)

Power transformers 2MVA and above

2014-04-02, utgåva 8

TR01-11E (940 kB, nytt fönster)

Shunt Reactors 

2014-04-02, utgåva 8

TR01-12 (320 kB, nytt fönster)

Fristående avledare 12 - 420 kV 

2013-02-25, utgåva 3

TR01-12E (350 kB, nytt fönster)

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV

2013-02-25, utgåva 3

TR01-13

Standardspänningar

Finns ej

TR01-14

Apparatuttag

Finns ej

TR01-15  

Isolerolja för transformatorer och reaktorer

Finns ej

TR01-16 (173 kB, nytt fönster)

Skyltar i ställverk 7,2 - 420 kv

2013-02-25, utgåva 3

TR001-17 (260 kB, nytt fönster)

Shuntkondensatorer 

2013-02-25, utgåva 3

TR01-17E (290 kB, nytt fönster)

Shunt Capacitors 

2013-02-25, utgåva 3

TR01-18 (381 kB, nytt fönster)

Reservkraftdieselanläggningar

2014-05-07, utgåva 3

TR01-19 (478 kB, nytt fönster)

Pre-kvalificering av primärapparater

2015-01-29, utgåva 3

TR01-19E (478 kB, nytt fönster)

Pre-qualification of primary equipment

2015-01-29, utgåva 3