Nordisk balansavräkning (NBS)

Nordic Balance settlement (NBS) är ett projekt som Svenska kraftnät driver tillsammans med Fingrid och Statnett. Projektet syftar till att skapa en gemensam nordisk balansavräkning.

Projektet leds sedan ett par år tillbaka av eSett Oy som ägs till lika delar av Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett.

På den här sidan finns information specifik för de aktörer som är verksamma på den svenska elmarknaden och som berörs av de förändringar som den nordiska balansavräkningen innebär när den införs. Nedanstående underlag ersätter inte den information som finns på www.eSett.com utan är ett komplement och ett förtydligande till denna.

Nytt datum för att införa NBS blir 2017-05-01

Ett nytt datum för införandet av nordisk balansavräkning har publicerats. Läs mer här.

Instruktionsvideor vid arbete i Online Service

Vi har tagit fram olika instruktionsvideor för vissa centrala moment i det dagliga arbetet för nätägare och ombud i eSett’s system Online Service. Du hittar dem här:

Länk till Youtube

Relaterade dokument

Från Ediel- och avräkningskonferensen hösten 2016

Under Ediel- och avräkningskonferensen den 12-13 oktober 2016 informerade projektet för NBS om de senaste nyheterna.

Till sidan som visar presentationer från Ediel- och avräkningskonferensen 2016.

Från Ediel- och avräkningskonferensen hösten 2015

Under Ediel- och avräkningskonferensen den 14-15 oktober informerade projektet för NBS om de senaste nyheterna.

Till sidan som visar presentationer om NBS från Ediel- och avräkningskonferensen 2015

Informationsdagar för aktörer våren 2015 

Granskad