Tider för avräkning

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Uppdaterad 2017-03-21

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelsralen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

Värden ska rapporteras senast den femte vardagen efter periodens slut. Svenska kraftnät kommer att stänga klockan 12.00 enligt datum i tabellen nedan. Vid eventuella omskick efter det ska avisering göras till avrakning@svk.se innan värden skickas. 

PeriodStängningsdagInsläppt efter stängning
Okt -16 11/11  BRS, OCK, TBY, VNB 
Nov -16 12/12 BRS, NSF, SMS, SUV  
Dec -16 11/1 ANE, BRS, KKB, SUV, TDN, TYS 
Jan -17 13/2 HMM 
Feb -17 13/3  
Mars -17 11/4  
April -17 11/5  

Redovisning av balanskraft - ordinarie

PeriodStängningsdagRedovisningKommentar
Dec 1/2016 2/1* 3/1 Fakturerad 3/1
Dec 2/2016 12/1* 13/1 Fakturerad 13/1
Jan 1/2017 23/1* 24/1 Fakturerad 24/1 
Jan 2/2017 9/2* 10/2 Fakturerad 10/2 
Feb 1/2017 27/2* 28/2 Fakturerad 28/2 
Feb 2/2017 9/3* 10/3 Fakturerad 13/3 
Mars 1/2017 23/3* 24/3  
Mars 2/2017 10/4* 11/4  

Not.*: Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför ordinarie redovisningen av balanskraften. 

Not. **: Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 09.00 detta datum tar vi hänsyn till inför ordinarie redovisning av balanskraften. 

Redovisning av balanskraft - korrektion

PeriodStängningsdagRedovisningKommentar
Okt 2016 12/12 19/12 Fakturerad 19/12 
Nov 2016 9/1 11/1 16/1 Fakturerad 16/1 
Dec 2016 13/2 20/2 Fakturerad 21/2
Jan 2017 13/3 20/3 Fakturerad 21/3 
Feb 2017 12/4 19/4  

Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför korrektion av balanskraften.

Redovisning av kvarkraft

PeriodStängningsdagRedovisningKommentar
Sep 2016 12/12 20/12 Fakturerad 20/12 
Okt 2016 9/1  11/1 17/1 Fakturerad 17/1 
Nov 2016 13/2 21/2 Fakturerad 21/2 
Dec 2016 13/3 21/3 Fakturerad 21/3 
Jan 2017 12/4 20/4  

Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Återrapportering av ordinarie balanskraft och reglerkraft

Inläsning och återrapportering av nya värden efter fakturering. 

PeriodPlanerat faktureringsdatumNya värden släpps in från spärrlagerKommentar
Jan 1/2017 24/1 7/2 Öppnad
Jan 2/2017 10/2 24/2 Öppnad 
Feb 1/2017 28/2 14/3 Öppnad 
Feb 2/2017 10/3 24/3  
Mars 1/2017 24/3 7/4  
Granskad