Tider för avräkning

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Uppdaterad 2017-02-10

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelsralen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

Värden ska rapporteras senast den femte vardagen efter periodens slut. Svenska kraftnät kommer att stänga klockan 12.00 enligt datum i tabellen nedan. Vid eventuella omskick efter det ska avisering göras till avrakning@svk.se innan värden skickas. 

PeriodStängningsdagInsläppt efter stängning
Sep -16 11/10  
Okt -16 11/11 BRS, OCK, TBY, VNB 
Nov -16 12/12 BRS, NSF, SMS, SUV  
Dec -16 11/1 ANE, BRS, TYS 
Jan -17 13/2  
Feb -17 13/3  
Mars -17 11/4  

Redovisning av balanskraft - ordinarie

PeriodStängningsdagRedovisningKommentar
Nov 1/2016 24/11* 25/11 Fakturerad 25/11
Nov 2/2016 12/12* 13/12 Fakturerad 13/12 
Dec 1/2016 2/1* 3/1 Fakturerad 3/1
Dec 2/2016 12/1* 13/1 Fakturerad 13/1
Jan 1/2017 23/1* 24/1 Fakturerad 24/1 
Jan 2/2017 9/2* 10/2 Fakturerad 10/2 
Feb 1/2017 27/2* 28/2  
Feb 2/2017 9/3* 10/3  

Not.*: Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför ordinarie redovisningen av balanskraften. 

Not. **: Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 09.00 detta datum tar vi hänsyn till inför ordinarie redovisning av balanskraften. 

Redovisning av balanskraft - korrektion

PeriodStängningsdagRedovisningKommentar
Sep 2016 14/11 21/11 Fakturerad 22/11  
Okt 2016 12/12 19/12 Fakturerad 19/12 
Nov 2016 9/1 11/1 16/1 Fakturerad 16/1 
Dec 2016 13/2 20/2  
Jan 2017 13/3 20/3  

Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför korrektion av balanskraften.

Redovisning av kvarkraft

PeriodStängningsdagRedovisningKommentar
Aug 2016 14/11 22/11  Fakturerad 23/11 
Sep 2016 12/12 20/12 Fakturerad 20/12 
Okt 2016 9/1  11/1 17/1 Fakturerad 17/1 
Nov 2016 13/2 21/2  
Dec 2016 13/3 21/3  

Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Återrapportering av ordinarie balanskraft och reglerkraft

Inläsning och återrapportering av nya värden efter fakturering. 

PeriodPlanerat faktureringsdatumNya värden släpps in från spärrlagerKommentar
Nov 1/2016 25/11 9/12 Öppnad
Nov 2/2016 13/12 27/12 Öppnad 
Dec 1/2016 3/1 17/1 Öppnad 
Dec 2/2016 13/1 27/1 Öppnad 
Jan 1/2017 24/1 7/2 Öppnad 
Granskad