Balansansv­arsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät.

I avtalet ställs bland annat kraven att den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnät ska å sin sida löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och göra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

Svenska kraftnät bjuder in till remiss av balansansvar 2628-1. Läs mer om detta i nyheten.

Avgifter i balansansvarsavtalet

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje halvmånad. Den som är balansansvarig aktör ska betala en fast månadsavgift på 1850 kr/månad.

Avgifter för balanstjänsten (gäller från och med 1 februari 2015 och tills vidare):

  • Balanskraftavgift 4,50 kr/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
  • Grundavgift för förbrukning 4,00 kr/MWh
  • Grundavgift för produktion 2,00 kr/MWh
  • Balanskraft för förbrukning och produktion debiteras och krediteras enligt gällande balansansvarsavtal.

Avgifter för Effektreserven (gäller 16 november 2015 och tillsvidare):

  • Tilläggsavgift för effektreserven för förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät 4,00 kr/MWh under vardagar 06-22, 16 nov - 15 mars.
Filstorlek
Balansansvarsavtal - från 1 maj 2017.pdf

Observera att avtalet börjar gälla från 1 maj 2017.

2017-02-14 535
Balansansvarsavtal 2016

Detta avtal gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 612
Säkerhetskrav på balansansvariga företag

2012-03-13 210
Regler för Reglerobjekt

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 197
Regler för upphandling och rapportering av FCR

2015-12-18 291
Regler för prisberäkning av budpris för FCR

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 243
Appendix D: Approval Process for delivery of Frequency Restoration Reserves to Nordic TSOs

Prekvalificeringskrav för leverans av FRR-A.

2015-02-25 619
Regler kring fakturering

2017-02-03 154

Nyheter Visa alla nyheter

Balansansvarsavtal 2628 med tillhörande dokument

Svenska kraftnät har slutfört arbetet med Balansansvarsavtal 2628 som kommer att börja gälla i och med att eSett Oy tar över hanteringen av Balansavräkningen, det vill säga då NBS-projektet går live.

Aggregation in reserve markets

Dear stakeholder in the Nordic Electricity Market, The Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a workshop with a purpose to give information and discuss aggregation in the reserve markets.

Granskad