Balansansv­arsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät.

I avtalet ställs bland annat kraven att den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnät ska å sin sida löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och göra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet. Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (länk till eSett Oys webbplats, nytt fönster).

Avgifter för balansansvariga

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje vecka av eSett Oy, som även sköter avräkningen.

Avgifterna för balanstjänsten regleras i eSett Oys Avräkningsavtal och gäller enligt nedan från och med 1 maj 2017 och tills vidare. Då balansavräkningen sker i valutan euro sätts även avgifterna i euro. Balansansvariga kan välja att bli fakturerade i euro eller i nationell valuta enligt villkoren i avräkningsavtalet.

  • Balanskraftavgift: 0,49 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
  • Grundavgift för förbrukning: 0,434 EUR/MWh
  • Grundavgift för produktion: 0,217 EUR/MWh
  • Veckoavgift: 30 EUR/vecka

Ovan avgifter debiteras och krediteras enligt gällande avräkningsavtal med eSett Oy.

Avgifter för effektreserven (gäller 16 november 2015 och tillsvidare):

  • Tilläggsavgift för effektreserven för förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät: 4,00 kr/MWh under vardagar 06-22, 16 nov - 15 mars.
Filstorlek
Balansansvarsavtal - kommande avtal

Börjar gälla från 26 september 2017.

2017-05-19 546
Balansansvarsavtal

Avtalet gäller från 1 maj 2017.

2017-02-14 535
Regler för Reglerobjekt

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 197
Regler för upphandling och rapportering av FCR

Börjar gälla 26 september 2017.

2017-05-19 294
Regler för upphandling och rapportering av FCR

2015-12-18 291
Regler för prisberäkning av budpris för FCR

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 243
Appendix D: Approval Process for delivery of Frequency Restoration Reserves to Nordic TSOs

Prekvalificeringskrav för leverans av FRR-A.

2015-02-25 619
Regler kring fakturering

2017-02-03 154
Användarhandbok för FiftyWeb

2017-05-19 1207

Nyheter Visa alla nyheter

Granskad