Bli balansansvarig

För att bli balansansvarig måste en ansökan skickas till Svenska kraftnät.

Vad krävs för att bli balansansvarig?

För att godkännas som balansansvarig aktör krävs det att företaget kan visa ekonomisk stabilitet. Dessutom ska ekonomisk säkerhet ställas i relation till balansansvarets risknivå och omfattning. Det krävs också att företaget har genomfört tester för att kommunicera via Ediel och därmed godkänts som Ediel-aktör. Läs mer om Ediel.

Hur går ansökan till?

Du ansöker om att bli balansansvarig genom att ange nedanstående uppgifter och skickar dem till balansansvarsavtal@svk.se.

Var vänlig ange dessa uppgifter vid ansökan:

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Ansvarig kontaktperson under ansökan
 • Telefonnummer och mailadress till kontaktperson
 • Uppskattad mängd produktion som sökanden kommer ha balansansvar för (årsvis)
 • Uppskattad mängd förbrukning som sökanden kommer ha balansansvar för (årsvis)

Till ansökan ska du bifoga:

 • årsredovisningar för de två senaste åren
 • registreringsbevis från Bolagsverket
 • bevis för registrering hos skattemyndigheten för betalning av energiskatt

De två sistnämnda punkterna kan även lämnas i ett senare skede i ansökningsprocessen - se rubriken "Vad händer efter att ansökan skickats?" nedan.

Vad händer efter att ansökan skickats?

 1. När ansökan inkommer till Svenska kraftnät gör vi en bedömning av riskexponeringen gentemot ditt företag och fastställer storleken på företagets säkerhet.
 2. Vi meddelar dig resultatet av riskexponeringsbedömningen och om din ansökan om att bli balansansvarig godkänns.
 3. Om du inte redan gjort det, skickar du nu in registreringsbevis från Bolagsverket samt bevis för att ditt företag är registrerat hos skattemyndigheten för betalning av energiskatt.
 4. Efter godkännande skickar vi två exemplar av balansansvarsavtalet till dig. Underteckna avtalen och skicka tillbaka dem till oss.
 5. Därefter ska du teckna Ediel-avtal och registreras som Ediel-aktör samt genomföra Ediel-tester. Läs mer om Ediel.
 6. När vi har tagit emot en godkänd bankgaranti och godkända Ediel-tester skickar vi ett exemplar av balansansvarsavtalet och Ediel-avtalet till dig.

Hur lång tid tar det?

Det tar tid att upprätta och testa kommunikationen med Ediel och att bedöma riskexponeringen. Det tar dessutom tid att påbörja elleveranser eftersom ett leverantörsbyte ska anmälas till nätägaren senast en månad innan. Vi räknar därför med en etableringstid på cirka tre månader.

Granskad