Ediel- och avräkningsk­on­ferensen 2016

Ediel- och avräkningskonferensen arrangeras av Svenska kraftnät och Elmarknadsutveckling och årets konferens ägde rum den 12-13 oktober 2016. Nära 300 personer deltog.

Program för konferensen

Klicka här för att öppna programmet.

Syftet med konferensen är i huvudsak att informera om förändringar av regelverk och förtydliga de befintliga. Konferensen har kommit att bli en välkänd och uppskattad mötesplats för många olika aktörer inom elbranschen. Under åren har även kollegor från våra nordiska grannländer deltagit. Här finns möjligheter att lyssna på intressanta talare och träffa dina kollegor i branschen.

Presentationer från konferensen

Presentationer från konferensen 2016 

Under flik 8 i presentationen om Nytt från Elmarknadsutveckling saknas nedanstående länk som beskriver regler för adressering av AI/BI listor etc. 

Lista över  EU medlemsländernas postnummer

Länk till Universal Postal Union (även länder utanför EU) 

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta:
Marina Häggblom
edielkonferens2016@svk.se
tel 0734 – 399 588.

Vid frågor om programmet, kontakta:
Oscar Ludwigs
oscar.ludwigs@svk.se
tel 010– 475 81 63.

Ediel-och avräkningskonferensen 2016 arrangeras av Svenska kraftnät i samarbete med Elmarknadsutveckling.

Granskad