Fotograf: Tomas Ärlemo

Statistik

Vi tar fram statistik för produktion, förbrukning, import och export med mera.

När uppdateras statistiken?

Vi tar fram statistik som är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion. De rapporteras av Sveriges nätägare till balansavräkningen. Eftersom det finns eftersläpningar och kvalitetsbrister i mätvärdesrapporteringen, publiceras statistiken med en viss fördröjning för att kvaliteten ska vara så bra som möjligt. Vi tar fram statistiken först när vi gjort vår korrektionsavräkning. Fördröjningen kan vara upp till cirka 2 månader.

Vilken statistik finns?

Genom att filtrera dokumentlistningen nedan, kan du välja att visa statistik för:

  • Sverige (landets produktion, förbrukning, import och export, samt förbrukning och tillförsel per timme)
  • import/export (in- och utförsel, transit och slingkraft)
  • elområden (produktion, förbrukning samt import/export per elområde)
  • balansansvar (obalansindex, samt uppföljning av förbrukningsbalanskraft och reglerkraft)

I vårt extranät Mimer, som ger struktur- och avräkningsdata till elmarknadens aktörer, finns statistik om primärregleringen.
Mimers webbplats med statistik över primärregleringen hittar du här

Hur tas statistiken fram?

Läs mer om hur vår statistik beräknas här


113 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Obalansindex januari - april 2017

2017-07-20 274 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2017 i SEK

2017-05-22 87 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2017 i GWh

2017-05-22 88 kB
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2017

2017-05-22 103 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2017

2017-05-22 102 kB
Elområde 3 (SN3) - statistik per månad 2017

2017-05-22 103 kB
Elområde 4 (SN4) - statistik per månad 2017

2017-05-22 102 kB
Statistik per timme och elområde 2017

2017-05-22 1169 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2017

2017-05-22 671 kB
Statistik för Sverige per månad 2017

2017-05-22 111 kB
Statistik för Sverige per månad 2016

2017-04-20 123 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i GWh

2017-03-17 113 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i SEK

2017-03-17 104 kB
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2016

2017-03-17 108 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2016

2017-03-17 107 kB
Elområde 3 (SN3) - statistik per månad 2016

2017-03-17 107 kB
Elområde 4 (SN4) - statistik per månad 2016

2017-03-17 108 kB
Statistik per timme och elområde 2016

2017-03-17 7052 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2016

2017-03-17 3923 kB
Obalansindex januari - december 2016

2017-01-17 312 kB
Granskad