Fotograf: Tomas Ärlemo

Statistik

Vi tar fram statistik för produktion, förbrukning, import och export med mera.

När uppdateras statistiken?

Vi tar fram statistik som är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion. De rapporteras av Sveriges nätägare till balansavräkningen. Eftersom det finns eftersläpningar och kvalitetsbrister i mätvärdesrapporteringen, publiceras statistiken med en viss fördröjning för att kvaliteten ska vara så bra som möjligt. Vi tar fram statistiken först när vi gjort vår korrektionsavräkning. Fördröjningen kan vara upp till cirka 2 månader.

Vilken statistik finns?

Genom att filtrera dokumentlistningen nedan, kan du välja att visa statistik för:

  • Sverige (landets produktion, förbrukning, import och export, samt förbrukning och tillförsel per timme)
  • import/export (in- och utförsel, transit och slingkraft)
  • elområden (produktion, förbrukning samt import/export per elområde)
  • balansansvar (obalansindex, samt uppföljning av förbrukningsbalanskraft och reglerkraft)

I vårt extranät Mimer, som ger struktur- och avräkningsdata till elmarknadens aktörer, finns statistik om primärregleringen.
Mimers webbplats med statistik över primärregleringen hittar du här

Hur tas statistiken fram?

Läs mer om hur vår statistik beräknas här


107 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Obalansindex januari - december 2016

2017-01-17 312 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i GWh

2017-01-10 107 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i SEK

2017-01-10 102 kB
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2016

2017-01-10 107 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2016

2017-01-10 106 kB
Elområde 3 (SN3) - statistik per månad 2016

2017-01-10 106 kB
Elområde 4 (SN4) - statistik per månad 2016

2017-01-10 106 kB
Statistik per timme och elområde 2016

2017-01-10 5880 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2016

2017-01-10 3274 kB
Sverigestatistik per månad 2016

2017-01-10 120 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i SEK

2016-08-08 98 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i GWh

2016-08-08 95 kB
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2016

2016-07-12 104 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2016

2016-07-12 103 kB
Elområde 4 (SN4) - statistik per månad 2015

2016-04-06 108 kB
Elområde 3 (SN3) - statistik per månad 2015

2016-04-06 108 kB
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2015

2016-04-06 108 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2015

2016-04-06 107 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2015 i SEK

2016-03-17 92 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2015 i GWh

2016-03-17 94 kB
Granskad