Statistik

Vi tar fram statistik för produktion, förbrukning, import och export med mera.

När uppdateras statistiken?

Vi tar fram statistik som är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion. De rapporteras av Sveriges nätägare till balansavräkningen. Eftersom det finns eftersläpningar och kvalitetsbrister i mätvärdesrapporteringen, publiceras statistiken med en viss fördröjning för att kvaliteten ska vara så bra som möjligt. Vi tar fram statistiken först när vi gjort vår korrektionsavräkning. Fördröjningen kan för närvarande vara upp till cirka 2-6 månader.

Vilken statistik finns?

Genom att filtrera dokumentlistningen nedan, kan du välja att visa statistik för:

  • Sverige (landets produktion, förbrukning, import och export, samt förbrukning och tillförsel per timme)
  • Import/export (in- och utförsel, transit och slingkraft)
  • Elområden (produktion, förbrukning samt import/export per elområde)
  • Balansansvar (obalansindex, samt uppföljning av förbrukningsbalanskraft och reglerkraft)

32 dokument inom Sverigestatistik
Visa antal dokument:
Filstorlek
Statistik för Sverige per månad 2017

2017-09-26 113 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2017

2017-09-26 1321 kB
Statistik för Sverige per månad 2016

2017-04-20 123 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2016

2017-03-17 3923 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2015

2016-03-17 3909 kB
Statistik för Sverige per månad 2015

2016-03-17 121 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2014

2014-12-31 3922 kB
Statistik för Sverige per månad 2014

2014-12-31 123 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2013

2013-12-31 3911 kB
Statistik för Sverige per månad 2013

2013-12-31 120 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2012

2012-12-31 3896 kB
Statistik för Sverige per månad 2012

2012-12-31 114 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2011

2011-12-31 3883 kB
Statistik för Sverige per månad 2011

2011-12-31 114 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2010 juli-dec

2010-12-31 1973 kB
Statistik för Sverige per månad 2010

2010-12-31 101 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2010 jan-juni

2010-06-30 433 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2009

2009-12-31 861 kB
Statistik för Sverige per månad 2009

2009-11-30 113 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2008

2008-12-31 863 kB
Granskad