Tjänstehubb för elmarknaden

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb. Tjänstehubben kommer att vara navet för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden.

Uppdraget

Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär att man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning. Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

Prenumerera på nyheter

Du kan e-postprenumerera på våra nyheter om tjänstehubben:

  1.  Klicka på länken: www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/
  2. Längst ner på sidan finns valet att följa nyheter via RSS eller e-post. Välj e-post.
  3. Klicka i nyhetskategori ”Hubb” (samt ev. andra områden som du är intresserad av)
  4. Ange din e-post och skicka in din anmälan

Nyheter

Aggregation in reserve markets

Dear stakeholder in the Nordic Electricity Market, The Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a workshop with a purpose to give information and discuss aggregation in the reserve markets.

Tidplan för införande av tjänstehubb står fast

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb och en ny marknadsmodell. Ei väntas få ett svar på sin begäran under december. Även om Ei beviljas förlängd utredningstid, ändras inte tidplanen för när en tjänstehubb kan vara på plats.

Nya dokument om tjänstehubben publicerade

Svenska kraftnät har, tillsammans med expertgruppen som består av branschrepresentanter, arbetat vidare med tjänstehubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Branschens synpunkter på Svenska kraftnäts delredovisning om tjänstehubben

I juni lämnade Svenska kraftnät in rapporten ” Redovisning av vissa frågor angående tjänstehubbens utformning m.m” till regeringen. Den beskriver tjänstehubbens funktioner, tidpunkt för när den kan införas, kostnad och finansiering samt alternativ för organisation och drift.

Granskad