Dokument

Här publicerar vi dokument från hubb-projektet. De dokument som expertgruppen tar fram ligger under Elmarknadsprocesser.

Svenska kraftnät kommer löpande att publicera arbetsmaterial i form av process- och funktionsdokument för tjänstehubben. Det publicerade arbetsmaterialet ska inte ses som slutligt. I det fortsatta arbetet kan det göras tillägg och justeringar. Svenska kraftnät kommer att beakta inkomna synpunkter och vid behov uppdatera arbetsmaterialet. En sammanställning av uppdaterade dokument publiceras när alla processer är klara.

Vill du skicka in synpunkter på publicerade elmarknadsprocesser? Gör så här:
• Skicka synpunkter till e-postadressen hubb@svk.se.
• Ange om det är allmänna synpunkter eller om synpunkterna gäller en eller flera specifika processer.
• Ange synpunkter i punktform (undvik om möjligt omfattande löptext)
• Ange ditt namn, dina kontaktuppgifter samt företag/organisation

Din fråga kan komma att publiceras på denna webbsida om den bedöms vara av intresse även för andra intressenter. Den kommer då att publiceras anonymt, utan koppling till dig eller din organisation.

Prenumerera på nyheter

Du kan e-postprenumerera på Svenska kraftnäts nyheter och välja de kategorier du är intresserad av.  Vi skickar inte längre separata e-postmeddelanden om publiceringsinformation från projektet tjänstehubb.

Gör så här om du även i fortsättningen vill ha information om nyheter och publiceringar om hubben:

  1.  Klicka på länken: www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/
  2. Längst ner på sidan finns valet att följa nyheter via RSS eller e-post.  Välj e-post.
  3. Klicka i nyhetskategori ”Hubb” (samt ev. andra områden som du är intresserad av)
  4. Ange din e-post och skicka in din anmälan

Filtrera dokumenten

Filtrera ut de dokument som gäller processerna i hubben genom att välja Elmarknadsprocesser i tabellen nedan.  

Övergripande processkarta

Klicka på bilden för att se en större bild.

Övergripande processkarta


23 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Frågor och svar om processerna

Under Svenska kraftnäts seminarium den 28 november kom en del frågor upp om processerna. I detta dokument finner du svar på frågorna.

2016-11-28 102 kB
Delprocessbeskrivningar Arbetsversion 3.0

2016-11-18 997 kB
Processöversikt Arbetsversion 3.0

2016-11-18 223 kB
Informationsmodell Arbetsversion 1.0

2016-11-18 962 kB
BRS-dokument Arbetsversion 3.0

2016-11-18 1745 kB
Funktionsbeskrivningar Arbetsversion 1.0

2016-11-18 504 kB
Anteckningar referensgruppsmöte 11 oktober 2016

2016-11-07 8217 kB
PM Synpunkter på delredovisning

2016-11-01 114 kB
Frågor och svar om processerna

Under Svenska kraftnäts seminarium den 31 maj kom en del frågor upp om processerna. I detta dokument finner du svar på frågorna.

2016-06-09 96 kB
Redovisning av vissa frågor ang. tjänstehubbens utformning m.m.pdf

2016-06-01 12293 kB
Rapport Datalagring Tjänstehubb Sweco v1.0 2016-04-18.pdf

2016-04-21 1502 kB
Rapport Månadsmätvärden Tjänstehubb v1.0 2016-04-15.pdf

2016-04-21 923 kB
Anteckningar referensgruppsmöte 8 feb 2016

2016-02-17 475 kB
Ei:s statusrapport

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3488 kB
Ei:s uppdrag och projekt

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3485 kB
Svenska kraftnäts statusrapport

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 858 kB
Svenska kraftnäts uppdrag och projekt

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3063 kB
Tjänstehubb Rollmodell Publicerad Arbetsversion 1.0

Rollmodellen utgår från den europeiska harmoniserade rollmodellen. I den finns det dock inte någon hubb och därför har vissa kompletterande roller och domäner definierats i modellen.

2016-02-08 412 kB
Elhub i Norge

Seminarium 10 november 2015 Tor Heiberg, vd och projektdirektör på det norska bolaget Elhub berättar om Norges arbete med att införa en motsvarande hubb och hur processen ser ut från uppdrag till implementering.

2015-11-10 2380 kB
Svenska kraftnät

Seminarium 10 november 2015 Svenska kraftnäts projektledare Erik Forsén berättar om Svenska kraftnäts uppdrag.

2015-11-10 353 kB
Granskad