Expertgrupp

En expertgrupp arbetar med att anpassa dagens elmarknadsprocesser till den kommande hubben och till en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Gruppens arbete pågår enligt nedanstående tidplan.  På mötena diskuteras rollmodell, processflödesscheman och BRS:er (Business Requirement specification).

Expertgruppen består av följande deltagare:

Per Hägglund, Ellevio, nätägare
Emma Lindgren,Vattenfall Eldistribution, nätägare
Linda Svensson,Göteborg Energi, nätägare
Esad Music, E.ON Elnät, nätägare
Sophie Hällgren, Fortum Markets, elhandelsföretag
Lisbeth Palo, Skellefteå Kraft, elhandelsföretag
Kajsa Lilius, Öresundskraft AB, elhandelsföretag
Sverker Ericsson, Dalakraft, elhandelsföretag

Lars Munter, Svenska kraftnät
Fredrik Forslund, Svenska kraftnät
Martin Olin, dokumentationsansvarig, Svenska kraftnät  

Arbetsresultat från processgruppen kommer att redovisas löpande på www.svk.se/hubb under Dokument i takt med att dokumenten blir färdiga för publicering. Efter publicering finns det möjlighet för alla som har synpunkter att skicka in dessa samt ställa frågor kring processerna till projektet på mailadressen hubb@svk.se.

Tidplan för hela vårens processarbete

Workshop nummerInnehållDatum för workshop
WS1 Uppstartsmöte processgruppen 2015-12-03
WS2 Rollmodell, informationsmodell 2015-12-15
WS3 Nyansluta och avsluta anläggning 2016-01-13--14
WS4 Inflyttning/utflyttning  2016-01-26--27
WS5 Kundnära processer 2016-02-09--10
WS6 Mätvärdeshantering och nätavräkning 2016-02-23--24
WS7 Mätvärdeshantering BRS:er 2016-03-08--09
WS8 Nätavräkning BRS:er 2016-03-22--23
WS9 Fakturera + fullmaktshantering 2016-04-05--06
WS10 Ärendehantering 2016-04-19--20

Svenska kraftnät fortsätter processarbetet med den externa expertgruppen. Tre nya workshops är planerade för perioden juni till september. Arbetsmaterial kommer att publiceras löpande och redovisas i sin helhet i en slutrapport i oktober.

Nya datum för workshops:

  • WS13, 29-29 juni 2016
  • WS14, 30-31 augusti 2016
  • WS 15, 20-21 september 2016

Vid dessa tillfällen kommer vi bland annat arbeta med följande:

  • BRS:er färdigställs och synkas mot informationsmodell
  • Nätavräkning
  • Ärendehantering
  • Statistik och rapporter
  • VEE-dokument för mätvärdeshantering, Validering, Estimering och Ersättning
  • Rollmodell, uppdatering av rollmodellen utifrån processbehov
  • Inkomna synpunkter från branschen
Granskad