Referensgrupp

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen har en gemensam referensgrupp för sina respektive projekt när det gäller tjänstehubben.

Referensgruppen ska säkerställa att projekten behandlar frågor som är viktiga för branschen och elanvändarna. Medlemmarna representerar myndigheter, aktörer på elmarknaden och kundföreträdare.

Minnesanteckningarna som förs på mötena och presentationer hämtar du under Dokument

 

OrganisationNamn
Konsumentverket Peter Vikström
Konkurrensverket Stig-Arne Anker
Energimarknadsbyrån Bo Hesselgren
Fastighetsägarna Rikard Silverfur
Ngenic Björn Berg
Expektra Niclas Ehn
Energimyndigheten Niklas Notstrand
Statistiska Centralbyrån Per Andreasson
Oberoende elhandlare Claes Nilsson
Fortum Peter Strannegard
Energi Sverige Ulf Dahlin
Boo Energi Kjell Sjöberg
Vattenfall Leif Sjöberg
Halmstad Energi Monica Karlsson
Bjerke Energi Sigvard Kranz
Energiföretagen i Sverige Catherine Lillo
Svenska kraftnät Tania Pinzón
Energimarknadsinspektionen Sara Sundberg
Granskad