Arbete i elektriska fält

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att skydda sin personal på arbetet. Det gäller även arbete i elektriska fält. I ett faktablad som vi har tagit fram beskriver vi hur man kan skydda sig från obehag och skador som arbetsmiljön kring anläggningar i stamnätet kan orsaka.

För den som ska arbeta i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält anger det nya EU-direktivet för elektromagnetiska fält för arbetstagare olika insatsnivåer och gränser för dessa fält. För Svenska kraftnäts anläggningar är magnetfälten långt under de satta värdena. De elektriska fälten kan däremot vara höga.

I faktabladet "Elektriska fält - så fungerar de och så undviker du besvär" ger vi förslag på hur du som arbetsgivare kan skydda din personal som ska arbeta i våra anläggningar.   

Faktabladet innehåller ett praktiskt inriktat avsnitt och ett teoriavsnitt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:3  

Granskad