Undantagna produkter

Ett antal produkter är undantagna från kravet på granskning. Dessa produkter ska alltså inte rapporteras in i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.

Följande produkter är undantagna från kravet på granskning:

 • Produkter som finns i BASTA-registret www.bastaonline.se.
 • Produkter som finns i BETA-registret  www.bastaonline.se - dock ska produktvalsanalys skickas med e-post till svenskakraftnat@explizit.se för granskning.
 • Produkter som redan finns granskade i Svenska kraftnäts eller Trafikverkets kemikaliehanteringssystem i grupp A.
 • Produkter som redan finns granskade i Svenska kraftnäts eller Trafikverkets kemikaliehanteringssystem i grupp B - dock ska produktvalsanalys skickas med e-post till svenskakraftnat@explizit.se för granskning.
 • Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS 15 54 34.
 • Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS 15 54 70.
 • Kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkena Bra miljöval, Svanen och EU-blomman.
 • Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter.
 • Drivmedel av miljöklass 1.
 • Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer.

Se vilka produkter som redan är granskade genom att söka på sidorna nedan:

Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem

Trafikverkets kemikaliehanteringssystem

BASTA och BETA

BASTA står för byggsektorns aveckling av särskilt farliga ämnen. BASTA:s databas består av två register:

 • BASTA-registret med produkter som klarar systemets högre krav på kemiskt innehåll.
 • BETA-registret med produkter som uppfyller systemets grundkrav på kemiskt innehåll.
Granskad