Miljöutbildning

Alla entreprenörer som arbetar för oss måste gå vår webbaserade miljöutbildning som är speciellt framtagen för entreprenader.

TR13-01 ”Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader samt underhållsentreprenader” är vår tekniska riktlinje för miljö. Enligt den ska entreprenörens projektledare, platschef, arbetsledare och motsvarande gå igenom webbutbildningen och bli godkänd på ett prov.

När ska utbildningen genomföras?

Projektledare ska genomgå utbildningen vid projektstart. Platschef och/eller arbetsledare ska gå utbildningen vid etableringen eller när arbetet startar.

Vilken utbildning ska du genomföra?

Vi har tre olika versioner av miljöutbildning som baseras på vilken utgåva av TR13-01 som din entreprenad omfattas av:

Utgåva B – avseende perioden 2009 – oktober 2013
Utgåva 3 – avseende perioden november 2013 – maj 2014
Utgåva 4 – avseende perioden juni 2014 och framåt

Så anmäler du dig

I formuläret nedan anger du dina kontaktuppgifter samt information om vilken projektledare du arbetar för. Du får inloggningsuppgifter till webbutbildningen inom ett par arbetsdagar.

Svensk version

Engelsk version

Granskad