Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.

 


287 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 7

2017-06-22 740 kB
TR02-04-02

HMI-system, utgåva 6

2017-06-22 471 kB
TR02-11-01

Mättransformatorer, utgåva 5

2017-06-16 361 kB
TR02-10-01

Dokumentation kontrollutrustningar, utgåva 4

2017-06-16 326 kB
TR02-03-5

Tillämpning av IEC 61850 i Kontrollanläggningar, utgåva 2.

2017-06-16 541 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 23

2017-06-16 270 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 10

2017-06-16 287 kB
TR02-02-4

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 5.

2017-06-12 517 kB
TR12-03 - bilaga 2b

Riktlinjer för ansökan om tillträde till stationer där Svenska kraftnät är huvudman

2017-05-31 543 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 5

2017-05-31 244 kB
TR12-03 - bilaga 2a

Riktlinjer för inpassering i stationer där Svenska kraftnät är huvudman, utgåva 2

2017-05-12 442 kB
TR05-01

Luftledningar Anläggningsdokumentation, utgåva 1

2017-05-02 3020 kB
TR02-05-06

Shuntkondensatorskydd, utgåva 1

2017-04-03 748 kB
TR02-05-02-1

Ledningsskyddssystem för stamnätet, utgåva 6

2017-04-03 937 kB
TR01-01

Stamnätstationer, utgåva 8

2017-03-30 437 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 3

2017-03-24 6137 kB
TR12-06 Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 3

2017-03-02 74 kB
TR08-06

Inmätning av anläggningar och leverans av geografisk verksamhetinformation, utgåva 2

2017-02-23 4093 kB
TR12-13 - Bilaga 4

Ansökan om samråd

2017-01-18 127 kB
TR12-13 - Bilaga 6

Skogsbesiktningprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB

456 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 4

2017-05-12 383 kB
TR12-06 - Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 2

2017-02-23 10 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 3

2016-12-30 241 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2456 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 6

2016-07-05 849 kB
TR05-05E

Suspension and support clamps, revision 3

2016-05-23 513 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 1

2015-12-18 865 kB
TR01-01

Stamnätsstationer, utgåva 7

2015-12-18 787 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 2 - nytt TR nummer! Tidigare nummer TR04-03

2015-09-24 3035 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 22

2015-09-11 256 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 5

2015-09-11 550 kB
TR10-01

Kompletterande elsäkerhetsanvisning, utgåva 6

2015-05-06 6643 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar utgåva 6

2015-05-04 764 kB
TR12-11 Bilaga 1-3: Blanketter för teknisk rondning och driftjournal

2015-03-09 72 kB
TR12-01 Bilaga 1b: Drift och underhåll av ledningar, utgåva 3

2015-03-09 66 kB
TR02-09-6-1 Växelriktare, revision C

2015-03-06 241 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 548 kB
TR15-01 Bilaga 1

Evalueringsmatris, utgåva 1

2015-02-25 46 kB
TR15-01 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 94 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 6

2014-08-27 1082 kB
Granskad