Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.

 


286 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-03 - bilaga 2a

Riktlinjer för inpassering i stationer där Svenska kraftnät är huvudman, utgåva 2

2017-05-12 442 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 4

2017-05-12 383 kB
TR05-01

Luftledningar Anläggningsdokumentation, utgåva 1

2017-05-02 3020 kB
TR02-05-06

Shuntkondensatorskydd, utgåva 1

2017-04-03 748 kB
TR02-05-02-1

Ledningsskyddssystem för stamnätet, utgåva 6

2017-04-03 937 kB
TR01-01

Stamnätstationer, utgåva 8

2017-03-30 437 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 3

2017-03-24 6137 kB
TR12-06 Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 3

2017-03-02 74 kB
TR08-06

Inmätning av anläggningar och leverans av geografisk verksamhetinformation, utgåva 2

2017-02-23 4093 kB
TR12-13 - Bilaga 4

Ansökan om samråd

2017-01-18 127 kB
TR12-13 - Bilaga 6

Skogsbesiktningprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
TR12-13 - Bilaga 9

Röjbesiktningsprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
TR12-09 - Bilaga

SDH med fläktfilter

2017-01-18 195 kB
TR12-03 - Bilaga

Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, exempel

2017-01-18 249 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision B

2017-01-09 3103 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision B

2017-01-09 136 kB
TR12-13

Teknisk riktlinje UH av ledningsgator, utgåva ´3

2016-12-30 604 kB
TR12-12

Teknisk riktlinje UH av luftledningar, utgåva 3

2016-12-30 423 kB
TR12-09

Riktlinje för underhåll av stationer och HVDC anläggninga, utgåva 3

2016-12-30 649 kB
TR12-08

Riktlinjer för drift vid underhållsarbeten, utgåva 3

2016-12-30 330 kB

447 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-06 - Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 2

2017-02-23 10 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 3

2016-12-30 241 kB
TR05-05E

Suspension and support clamps, revision 3

2016-05-23 513 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 1

2015-12-18 865 kB
TR01-01

Stamnätsstationer, utgåva 7

2015-12-18 787 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 2 - nytt TR nummer! Tidigare nummer TR04-03

2015-09-24 3035 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 5

2015-09-11 550 kB
TR10-01

Kompletterande elsäkerhetsanvisning, utgåva 6

2015-05-06 6643 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar utgåva 6

2015-05-04 764 kB
TR12-11 Bilaga 1-3: Blanketter för teknisk rondning och driftjournal

2015-03-09 72 kB
TR12-01 Bilaga 1b: Drift och underhåll av ledningar, utgåva 3

2015-03-09 66 kB
TR02-09-6-1 Växelriktare, revision C

2015-03-06 241 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 548 kB
TR15-01 Bilaga 1

Evalueringsmatris, utgåva 1

2015-02-25 46 kB
TR15-01 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 94 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 6

2014-08-27 1082 kB
TR02-09-05

Växelströmssystem, utgåva 4

2014-08-20 931 kB
TR13-01

Miljökrav vid bygg-, anläggnings-, och underhållsarbeten, utgåva 4

2014-06-30 4262 kB
TR13-01E

Environmental requirements in building, construction and maintenance work, revision 4

2014-06-30 348 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggningar, utgåva 3

2014-05-13 306 kB
Granskad