Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.

 


284 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR05-03-1

Luftledning Stolpar konstruktion, utgåva 1

2017-07-04 563 kB
TR05-03-2

Luftledning Stolpar tillverkning, utgåva 1

2017-07-04 594 kB
TR02-03-04

Kontroll och provning, utgåva 3

2017-06-30 322 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 7

2017-06-22 740 kB
TR02-04-02

HMI-system, utgåva 6

2017-06-22 471 kB
TR02-11-01

Mättransformatorer, utgåva 5

2017-06-16 361 kB
TR02-10-01

Dokumentation kontrollutrustningar, utgåva 4

2017-06-16 326 kB
TR02-03-5

Tillämpning av IEC 61850 i Kontrollanläggningar, utgåva 2.

2017-06-16 541 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 23

2017-06-16 270 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 10

2017-06-16 287 kB
TR02-02-4

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 5.

2017-06-12 517 kB
TR12-03 - bilaga 2b

Riktlinjer för ansökan om tillträde till stationer där Svenska kraftnät är huvudman

2017-05-31 543 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 5

2017-05-31 244 kB
TR12-03 - bilaga 2a

Riktlinjer för inpassering i stationer där Svenska kraftnät är huvudman, utgåva 2

2017-05-12 442 kB
TR05-01

Luftledningar Anläggningsdokumentation, utgåva 1

2017-05-02 3020 kB
TR02-05-06

Shuntkondensatorskydd, utgåva 1

2017-04-03 748 kB
TR02-05-02-1

Ledningsskyddssystem för stamnätet, utgåva 6

2017-04-03 937 kB
TR01-01

Stamnätstationer, utgåva 8

2017-03-30 437 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 3

2017-03-24 6137 kB
TR12-06 Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 3

2017-03-02 74 kB

482 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 22

2015-09-11 256 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 5

2015-09-11 550 kB
TR10-01

Kompletterande elsäkerhetsanvisning, utgåva 6

2015-05-06 6643 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar utgåva 6

2015-05-04 764 kB
TR05-03

Luftledningar stolpar, utgåva 3

2015-04-29 950 kB
TR05-03E

Transmission lines supports, revision 3

2015-04-29 976 kB
TR12-11 Bilaga 1-3: Blanketter för teknisk rondning och driftjournal

2015-03-09 72 kB
TR12-01 Bilaga 1b: Drift och underhåll av ledningar, utgåva 3

2015-03-09 66 kB
TR02-09-6-1 Växelriktare, revision C

2015-03-06 241 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 548 kB
TR15-01 Bilaga 1

Evalueringsmatris, utgåva 1

2015-02-25 46 kB
TR15-01 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 94 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 781 kB
TR15-02 Bilaga 1

Exempel på innehållsförteckning i projektbeskrivningen, utgåva 1

2015-02-25 82 kB
TR15-02 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 141 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 6

2014-08-27 1082 kB
TR02-09-05

Växelströmssystem, utgåva 4

2014-08-20 931 kB
TR13-01

Miljökrav vid bygg-, anläggnings-, och underhållsarbeten, utgåva 4

2014-06-30 4262 kB
TR13-01E

Environmental requirements in building, construction and maintenance work, revision 4

2014-06-30 348 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 9

2014-05-15 192 kB
Granskad