Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.

 


286 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR01-21_2, Bilaga 4.2

Rumsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-25 120 kB
TR01-21_1, Bilaga 4.1

Byggdelsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-21 291 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 2

2016-11-09 12181 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 4

2016-11-01 498 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 4

2016-11-01 559 kB
Ny information om TR10-01

OBS!  TR10-01 har ersatts av TR13-03-02

2016-10-28 104 kB
TR02-08-07

PMU (Phasor Measurement Unit), utgåva 5

2016-10-18 1641 kB
TR02-02-03

Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2788 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2456 kB
TR13-04-01

Krav avseende miljö och hälsa, utgåva 1

 

Tidigare TR13-01 (omarbetad).

2016-10-03 253 kB
TR13-03-02

Kompletteringar, förtydliganden och speciella tillämpningar av ESA14, utgåva 1.

Tidigare TR10-01 (omarbetad).

2016-10-03 365 kB
TR13-02-06

Arbetsmiljökrav - Underhållsentreprenad, utgåva 1

2016-10-03 238 kB
TR13-02-04

Arbetsmiljökrav - Uppdragskonsult, utgåva 1

2016-10-03 232 kB
TR13-02-03

Arbetsmiljökrav - Utförandeentreprenad, utgåva 1

2016-10-03 207 kB
TR13-02-02

Arbetsmiljökrav - Uppdragstagare, utgåva 1

2016-10-03 181 kB
TR13-02-01

 Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad Byggherreansvar, utgåva 1

2016-10-03 234 kB
TR13-01

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö miljö elsäkerhet och kvalitet, utgåva 5

2016-10-03 209 kB
Instruktion för provtagning och analys av transformatorolja

2016-09-22 517 kB
TR13-01E

Requirements for systematic work in work environment, environment, electrical safety and quality, revision 5

2016-09-13 478 kB
TR13-03-02E

Supplements, clarifications and special applications of ESA14, revision 1

2016-09-13 749 kB

447 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR09-07

Passersystem, utgåva 2

2013-02-15 1390 kB
TR02-02-4 Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 1

2013-02-06 367 kB
TR02-02-3 Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 2

2013-02-06 429 kB
TR01-04E Self-Contained Magnetic Current Tranformers 7.2-420 kV, revision 3

2013-02-05 406 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 19

2012-12-05 153 kB
TR01-11E Shunt Reactors, utgåva 7

2012-10-24 939 kB
TR01-10E Power Transformers, revision 7

2012-10-24 1270 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 16

2012-10-12 32 kB
TR05-13

Jordning, utgåva 2

2012-10-05 1019 kB
TR05-13E

Earthing, revision 1

2012-10-05 1096 kB
TR02-08-07

PMU (Phasor Measurement Unit), utgåva 4

2012-09-10 344 kB
TR09-15 Fysiskt transformatorskydd, utgåva 5

2012-09-01 2319 kB
TR09-05

Områdesstängsel, utgåva 2

2012-09-01 1785 kB
TR09-06

Områdesövervakning, utgåva 2

2012-09-01 1022 kB
TR09-03

Riktade beredskapsåtgärder, utgåva 2

2012-09-01 917 kB
TR09-04

Anläggningsskydd, utgåva 2

2012-09-01 978 kB
TR09-01

Fysiskt skydd, innehåll, utgåva 2

2012-09-01 787 kB
TR09-02

Vägledning fysiskt grundskydd, utgåva 2

2012-09-01 1000 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 15

2012-07-25 53 kB
TR02-00-1 Innehåll, utgåva 6

2012-07-25 55 kB
Granskad