Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.

 


287 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR13-02-04

Arbetsmiljökrav - Uppdragskonsult, utgåva 1

2016-10-03 232 kB
TR13-02-03

Arbetsmiljökrav - Utförandeentreprenad, utgåva 1

2016-10-03 207 kB
TR13-02-02

Arbetsmiljökrav - Uppdragstagare, utgåva 1

2016-10-03 181 kB
TR13-02-01

 Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad Byggherreansvar, utgåva 1

2016-10-03 234 kB
TR13-01

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö miljö elsäkerhet och kvalitet, utgåva 5

2016-10-03 209 kB
Instruktion för provtagning och analys av transformatorolja

2016-09-22 517 kB
TR13-01E

Requirements for systematic work in work environment, environment, electrical safety and quality, revision 5

2016-09-13 478 kB
TR13-03-02E

Supplements, clarifications and special applications of ESA14, revision 1

2016-09-13 749 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar och markkablar, utgåva 2

2016-06-30 547 kB
TR05-05E

Suspension and support clamps, revision 4

2016-06-08 189 kB
TR05-06E

Tension clamps, revision 3

2016-06-08 517 kB
TR05-07E

Joints, revision 3

2016-06-08 433 kB
TR05-08E

Spacers, revision 3

2016-06-08 514 kB
TR05-09-1E

Vibration dampers for 220 kV and 400 kV OH lines, revision 3.pdf

2016-06-08 558 kB
TR05-11E

Insulators, revision 3

2016-06-08 478 kB
TR05-11

Isolatorer, utgåva 3

2016-06-08 419 kB
TR05-09

Vibrationsdämpare för 220 kV och 400 kV ledningar, utgåva 3

2016-06-08 565 kB
TR05-08

Distansstänger, utgåva 3

2016-06-08 454 kB
TR05-07

Skarvar, utgåva 3

2016-06-08 405 kB
TR05-06

Spännlinhållare, utgåva 3

2016-06-08 402 kB

456 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR09-05

Områdesstängsel, utgåva 2

2012-09-01 1785 kB
TR09-06

Områdesövervakning, utgåva 2

2012-09-01 1022 kB
TR09-03

Riktade beredskapsåtgärder, utgåva 2

2012-09-01 917 kB
TR09-04

Anläggningsskydd, utgåva 2

2012-09-01 978 kB
TR09-01

Fysiskt skydd, innehåll, utgåva 2

2012-09-01 787 kB
TR09-02

Vägledning fysiskt grundskydd, utgåva 2

2012-09-01 1000 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 15

2012-07-25 53 kB
TR02-00-1 Innehåll, utgåva 6

2012-07-25 55 kB
TR08-05-1 Krav på kabeldokumentation - markkabel, utgåva 2

2012-06-20 540 kB
TR08-04 Dokumentationsinnehåll och teknisk data för ledningar, utgåva 3

2012-06-20 6820 kB
TR01-01 Kraftanläggningar, revison 4

2012-06-08 1515 kB
TR05-11E

Insulators, revision 2

2012-04-02 297 kB
TR05-11

Isolatorer, utgåva 2

2012-04-02 291 kB
TR05-09-1E

Vibration dampers for 220 kV and 400 kV OH lines, revision 2

2012-04-02 392 kB
TR05-08

Distansstänger, utgåva 2

2012-04-02 424 kB
TR05-08E

Spacers, utgåva 2

2012-04-02 393 kB
TR05-09

Vibrationsdämpare för 220 kV och 400 kV ledningar, utgåva 2

2012-04-02 381 kB
TR05-06E

Tension clamps, revision 2

2012-04-02 304 kB
TR05-07

Skarvar, utgåva 2

2012-04-02 306 kB
TR05-07E

Joints, utgåva 2

2012-04-02 318 kB
Granskad