Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.

 


286 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 6

2016-07-05 849 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar och markkablar, utgåva 2

2016-06-30 547 kB
TR05-05E

Suspension and support clamps, revision 4

2016-06-08 189 kB
TR05-06E

Tension clamps, revision 3

2016-06-08 517 kB
TR05-07E

Joints, revision 3

2016-06-08 433 kB
TR05-08E

Spacers, revision 3

2016-06-08 514 kB
TR05-09-1E

Vibration dampers for 220 kV and 400 kV OH lines, revision 3.pdf

2016-06-08 558 kB
TR05-11E

Insulators, revision 3

2016-06-08 478 kB
TR05-11

Isolatorer, utgåva 3

2016-06-08 419 kB
TR05-09

Vibrationsdämpare för 220 kV och 400 kV ledningar, utgåva 3

2016-06-08 565 kB
TR05-08

Distansstänger, utgåva 3

2016-06-08 454 kB
TR05-07

Skarvar, utgåva 3

2016-06-08 405 kB
TR05-06

Spännlinhållare, utgåva 3

2016-06-08 402 kB
TR05-20E

Designation system, revision 1

2016-05-23 724 kB
TR05-20

Beteckningssystem, utgåva 1

2016-05-23 722 kB
TR05-14E

Stay anchor termination, revision 1

2016-05-23 680 kB
TR05-14

Stagskruv, utgåva 1

2016-05-23 637 kB
TR05-05

Hänglinhållare, utgåva 3

2016-05-23 526 kB
TR05-04E

Conductors, revision 3

2016-05-23 562 kB
TR05-04

Linor, utgåva 3

2016-05-23 440 kB

447 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR08-05-1 Krav på kabeldokumentation - markkabel, utgåva 2

2012-06-20 540 kB
TR08-04 Dokumentationsinnehåll och teknisk data för ledningar, utgåva 3

2012-06-20 6820 kB
TR01-01 Kraftanläggningar, revison 4

2012-06-08 1515 kB
TR05-11E

Insulators, revision 2

2012-04-02 297 kB
TR05-11

Isolatorer, utgåva 2

2012-04-02 291 kB
TR05-09-1E

Vibration dampers for 220 kV and 400 kV OH lines, revision 2

2012-04-02 392 kB
TR05-08

Distansstänger, utgåva 2

2012-04-02 424 kB
TR05-08E

Spacers, utgåva 2

2012-04-02 393 kB
TR05-09

Vibrationsdämpare för 220 kV och 400 kV ledningar, utgåva 2

2012-04-02 381 kB
TR05-06E

Tension clamps, revision 2

2012-04-02 304 kB
TR05-07

Skarvar, utgåva 2

2012-04-02 306 kB
TR05-07E

Joints, utgåva 2

2012-04-02 318 kB
TR05-05

Hänglinhållare, utgåva 2

2012-04-02 383 kB
TR05-05E

Suspension clamps, revision 2

2012-04-02 394 kB
TR05-06

Spännlinhållare, utgåva 2

2012-04-02 297 kB
TR05-03E

Supports, revision 2

2012-04-02 644 kB
TR05-04

Linor, utgåva 2

2012-04-02 324 kB
TR05-04E

Conductors, revision 2

2012-04-02 375 kB
TR05-02

Fundament, utgåva 2

2012-04-02 433 kB
TR05-02E

Foundations, revision 2

2012-04-02 570 kB
Granskad