Chef till enheten för Framkomlighet­sstudier

Senaste ansökningsdag:

Vill du arbeta som ledare och skapa förutsättningar för vår expansiva byggverksamhet? 

Svenska kraftnät står inför stora investeringar i stamnätet för el. I och med att vår projektportfölj växer ställs vi inför en rad nya utmaningar. Vi behöver utveckla och strukturera våra arbetssätt gällande de framkomlighetsstudier som ligger till grund för arbetet med tillstånd och markåtkomst till våra projekt. Därför söker vi nu dig som i rollen som enhetschef kan leda detta arbete.

Du kommer att leda en enhet om nio kompetenta medarbetare. Enhetens specialister arbetar med framkomlighetsstudier i tidiga skeden och förlängning av koncessioner. Specialisterna arbetar även med övergripande frågor inom områdena markåtkomst och tillstånd.

Enheten ansvarar för att säkerställa att Svenska kraftnäts befintliga anläggningar drivs med stöd av koncession och för att ta fram svar på remisser kopplat till tillstånd och markåtkomst.

Inom enheten finns Svenska kraftnäts planfunktion som ansvarar för att besvara ärenden från länsstyrelser, kommuner, andra myndigheter, verksamhetsutövare och enskilda. Ärendena avser plan- och samrådsremisser, bygglovsärenden och frågor om magnetiska och elektriska fält.

Som enhetschef ansvarar du för enhetens budget och mål samtidigt som du leder och utvecklar enhetens verksamhet. Du ansvarar för att utveckla arbetssätt som leder till säkra leveranser och kvalitetssäkrade yttranden. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för avdelningen Koncessioner och kommunikation och rapporterar till avdelningschefen.

Tjänsten som är en tillsvidareanställning är placerad på vårt huvudkontor i centrala Sundbyberg.

Din bakgrund
Vi ser att du har akademisk examen eller likvärdig kompetens som rör enhetens sakområden, gärna inom miljöjuridik. Du har erfarenhet av arbete med tillstånds- och markåtkomstprocesser inom infrastrukturprojekt.

Du har flera års erfarenhet av att vara ledare med personalansvar. Vidare har du en god erfarenhet av tillämpning av ellagen och miljöbalken samt av arbete med tillståndsärenden inom infrastrukturprojekt. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har mycket god kommunikativ förmåga. Du har också förmågan att motivera dina medarbetare och att ge dem det ansvar och de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med sitt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna avdelningschef Malin Werner, tel. 010-475 82 64 eller HR-direktör Claes Vallin, tel. 010-475 82 61. Fackliga representanter är Maria Bergqvist (SACO), tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg (ST) 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast 28 maj 2017. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.