Svenska kraftnät söker kraftsysteman­alytiker till enhet Driftanalys

Senaste ansökningsdag:

Vill du ha ett utmanande jobb där du får nytta av din analytiska förmåga? Till vår enhet Driftanalys söker vi en medarbetare som kommer att arbeta med analyser av kraftsystemet. Driftavdelningen har ett tydligt uppdrag: att säkerställa elförsörjningen i Sverige, dygnet runt, året om.

I dagsläget är vi 15 medarbetare på enheten och våra främsta uppgifter är att beräkna överföringskapacitet och övervaka att drift av stamnätet kan ske enligt Svenska kraftnäts mål för driftsäkerhet. Hänsyn ska bland annat tas till planerade arbeten i nätet, förhållanden för produktion, förbrukning, import och export. Enheten ansvarar också för information till elmarknaden och samarbetar tätt med de andra nordiska systemoperatörerna och elbörsen Nord Pool. Enheten bemannar även en nordisk funktion i Köpenhamn och som bland annat ansvarar för samordnad beräkning av handelskapaciteter mellan elområden och koordinerad säkerhetsanalys av kraftsystemet.

Roll och ansvar
Som kraftsystemanalytiker arbetar du med analyser i olika tidsperspektiv och i olika roller. Till en början kommer du att arbeta med den kortsiktiga driftplaneringen, men fasas sedan in i andra roller som innebär att delta i projekt och i internationella arbetsgrupper. Arbetet innebär nära kontakter med andra enheter inom Svenska kraftnät samt med elmarknadens aktörer, så väl nationellt som internationellt. Bland dina arbetsuppgifter ingår också att arbeta i det nationella kontrollrummet där enheten ansvarar för driftanalyser i realtid. Skiftarbete eller beredskap kan bli aktuellt.

Svenska kraftnät är i en expansiv fas med förnyelse och utbyggnad av det svenska stamnätet som ska göra det möjligt att ansluta förnyelsebar elproduktion, främja driftsäkerheten och bidra till en gemensam europeisk elmarknad. För vår enhet innebär detta att vi behöver göra fler komplexa kraftsystemanalyser. Vi ser också behov av att utveckla vår arbetsstruktur, våra analysmetoder och arbetsprocesser. Du får en betydelsefull roll i arbetet för Sveriges elförsörjning i en stimulerande arbetsmiljö med kunniga medarbetare som tar ansvar, utvecklar och utmanar varandra och ständigt förbättrar verksamheten.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir främst att göra kraftsystemanalyser med tonvikt på överlastproblematik, spänningsdynamik och kraftsystemstabilitet. Vidare ingår det också att beräkna överföringskapaciteter med fokus på driftsäkerhet och optimera driftförhållanden. Ca 20-30 % av arbetstiden kommer du arbeta i det nationella kontrollrummet som driftanalytiker och du kommer att representera Driften i nätutbyggnadsprojekt.

Din bakgrund
Du är civilingenjör med inriktning mot elkraft/energisystem eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat vis. Du har goda kunskaper om kraftsystemanalys och det är meriterande om du arbetat i simuleringsverktyg.

Önskvärt är också erfarenhet från drift eller utveckling av elnät, teknisk specialistkompetens inom elkraft, kunskaper om elmarknad och statistik samt IT- och programmeringskunskaper (t.ex. Excel, VBA, SQL, Python).

Personliga egenskaper
Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt och driva arbetet framåt. Du noggrann, analytisk och proaktiv i ditt tillvägagångssätt. Vidare har du god kommunikations- och samarbetsförmåga och har lätt för att skapa goda relationer såväl internt som externt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav. Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i  Sundbyberg.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Pontus de Maré 010 475 82 38 alternativt rekryteringsstöd Rebecka Ylivallo tel. nr. 010-475 81 23. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.
Välkommen med din ansökan senast den 28 augusti 2017.