Teknisk samordnare för utveckling av anläggningsför­valtning

Senaste ansökningsdag:

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi jobbar vidare mot förvaltning i världsklass av det svenska stamnätet och står inför stora behov av förnyelse av kraftledningar och högspänningsstationer.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill vara sammanhållande i arbetet att optimera planeringen av reinvesteringar i högspänningsstationer så att risker minimeras och tillgängligheten maximeras.   Du kommer att tillhöra enheten Förvaltningsutveckling som består av 16 personer. Enhetens övergripande ansvar är att driva utvecklingen mot en förvaltning i världsklass och ge stöd till övriga enheter inom Anläggningsförvaltning hos Svenska kraftnät.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som samordnare kommer du främst att ansvara för att förnyelsen stationsanläggningar sker på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, för att optimera tillgänglighet, personsäkerhet, miljö och kostnadseffektivitet. Du kommer att i samarbete med stationsansvariga ta fram underlag för att initiera utredningar och förstudier.

Förvaltningsverksamheten är inne i en förändringsfas och du kommer därför att driva förändringsprojekt inom metoder och verktyg inom förvaltningsverksamheten. Ett prioriterat område är riskvärdering. Parallellt med arbetet med reinvesteringsportföljen kommer du därför att ansvara för metodutveckling inom riskvärdering av reinvesteringsprojekt och i det arbetet utgå från ISO 55000. Därefter kommer du successivt att implementera metodiken inom förvaltningsverksamheten.

Utvecklingsmöjligheter

Du kommer att få möjligheten att utvecklas och ta ansvar för utvecklingsfrågor inom tillgångsförvaltning och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.

Din bakgrund

Du ska ha teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med anläggningsansvariga och teknikexperter så behöver du ha kunskap och erfarenhet från arbete med högspänningsstationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av underhållsverksamhet, men erfarenhet från genomförande av anläggningsprojekt är också användbart.

Eftersom tjänsten innebär att leverera underlag för initiering av utredningar så behöver du kunna kommunicera på ett tydligt sätt på svenska. Du behöver även uttrycka dig väl i engelska för att kunna ha utbyte med internationella parter och transmissionsägare. 

Dina personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen innebär många kontaktytor inom organisationen och du behöver ha lätt för att skapa fungerande samarbeten. För att lyckas behöver du stimuleras av utveckling, arbeta självständigt och driva mot att uppnå bestående resultat för hela organisationen.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Erica Niemi, tel. nr. 010-475 86 23 alternativt HR-specialist Sofie Westerberg, tel. nr. 010 – 475 86 15. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 april. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.