Underhållschef till Svenska kraftnät

Senaste ansökningsdag:

Vi på Svenska kraftnät söker dig som i rollen som vår underhållschef vill bidra till arbetet med att utveckla underhållet av stamnätet för el – en av grundbultarna i den svenska infrastrukturen.

Energibranschen befinner sig i en tid av snabb utveckling och stora förändringar. Denna utveckling präglar också Svenska kraftnät som – genom sin roll som stamnätsägare och systemansvarig – är en central aktör på elmarknaden. Här får du en viktig roll som ledare för den enhet som ansvarar för underhåll av våra anläggningar.

Som chef för enheten Stamnätsunderhåll är det du som ska driva din del av verksamheten mot uppsatta mål och resultat genom att leda och utveckla såväl medarbetare som verksamhet. Enheten består av 15 personer och medarbetarna finns placerade på flera orter i Sverige, så du behöver kunna leda på distans samt vara beredd att resa en hel del. Placeringsort är i första hand på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Enhetens ansvarsområde innefattar såväl avhjälpande som förebyggande underhåll för våra anläggningar, såsom stationer, ledningar, HVDC-länkar, kablar och fibrer. I det ingår även reservdelshållning och förvaltning av fastigheter. Det operativa underhållet är uppdelat i flera regionala och funktionella områden där underhållet är upphandlat av externa entreprenörer. Din enhet ansvarar för den löpande planeringen och uppföljningen av entreprenörer inom respektive avtal. Inom enheten finns ett antal underhållsingenjörer, men även stöd inom kontrollanläggning, skogsförvaltning, förrådshantering och fibrer.

Inom enhetens ansvarsområde ligger också att medverka i projekterings- och genomförandefasen av Svenska kraftnäts investeringsprojekt för att säkerställa att teknik- och apparatval underlättar det framtida arbetet med underhållet. Efter genomförda investeringsprojekt är enheten mottagare av projekteten.
Du kommer att tillhöra avdelning Anläggningsförvaltnings ledningsgrupp samt medverka i olika grupper såväl interna som externa för att utveckla verksamheten.

Erfarenheter
Du har minst fem års erfarenhet av att leda och motivera medarbetare i en relevant verksamhet men också erfarenhet från arbete och rutiner rörande underhållsverksamhet. Vidare har du en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska.

Meriterande erfarenheter
Vi ser gärna att du har erfarenhet och förståelse för nätanläggningar på minst regionnätsnivå för stationer eller kraftledningar. Vi ser det också som positivt om du har erfarenhet av förhandling och goda ekonomiska kunskaper. Slutligen ser vi det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha personalansvar och arbete i en ledningsgrupp.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god kommunikativ förmåga, vilket är särskilt viktigt med medarbetare på flera orter. Du arbetar på ett strukturerat sätt och klarar att hålla många bollar i luften. Vidare har du goda ledaregenskaper och en förmåga att skapa engagemang och driv i verksamheten och du tycker om att arbeta med ett delegerat ledarskap.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna Avdelningsdirektör Ann-Marie Gelius, tel.nr. 010-475 80 63, eller HR-direktör Claes Vallin, tel. nr. 010-475 82 61. Fackliga representanter är Maria Bergqvist 010-475 82 90, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2017.