Utbyggnad­sprojekt

Vi stärker det svenska stamnätet med nya ledningar och stationer för att ta hand om ny vindkraft, bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning. Nedan visar vi Svenska kraftnäts största utbyggnadsprojekt. Välj län för att se fler pågående projekt i just ditt län.


Odensala - Överby

Med elförbindelsen Odensala–Överby förstärker vi stamnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Stockholm

Överby - Beckomberga

Med elförbindelsen Överby–Beckomberga förstärker vi stamnätet för att möta behovet av el i takt med att Stockholmsregionen växer. Den ingår i projektet Storstockholm Väst och är en del av flera förstärkningar i Stockholm.

Stockholm

Storfinnforsen – Midskog

Vi planerar att bygga om världens äldsta 400 kV-ledning mellan Storfinnforsen och Midskog för att kunna ta emot el från nya vindkraftsparker i området.

Västernorrlands län

Ekhyddan – Nybro

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert stam- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

Nybro – Hemsjö

Vi planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. Den nya ledningen skapar ett mer driftsäkert stam- och regionnät i området.

Sydöstra Sverige

SydVästlänken

Vår största investering någonsin som i full drift kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige med upp till 25 procent.

Södra Sverige

NordBalt

Med en elförbindelse till Litauen stärker vi kopplingen mellan den nordiska och baltiska elmarknaden.

Kalmar län

Långbjörn – Storfinnforsen

Vi planerar en ny växelströmsledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen för att förstärka stamnätet i Sollefteå kommun.

Västernorrlands län

Gotlandsförb­indelsen

Vi har sökt tillstånd för en ny elförbindelse mellan Gotland och fastlandet för att säkra Gotlands långsiktiga elförsörjning och göra det möjligt att bygga ut vindkraften på Gotland.

Gotland och Kalmar län

Lindbacka – Östansjö

Vi planerar att bygga en ny ledning mellan Linbacka och Östansjö för att förstärka stamnätet i Östra Svealand. 

Örebro län

Skogssäter – Stenkullen

Vi planerar en ny ledning mellan Trollhättan och Lerum för att säkra elförsörjningen i Västra Götaland. 

Västra Götaland

Snösätra – Ekudden

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Snösätra och Ekudden förstärker vi stamnätet i Stockholms- regionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Anneberg – Skanstull

Med den nya elförbindelsen mellan stationerna Anneberg och Skanstull förstärker vi stamnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Hagby – Anneberg

Med den nya elförbindelsen mellan Hagby och Anneberg förstärker vi stamnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.   

Stockholms län

Danderyd – Järva

Med den nya elförbindelsen Danderyd och Järva förstärker vi elnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta Stockholmsregionens växande behov av el.

Stockholms län

Örby – Snösätra

Med den nya elförbindelsen mellan Örby och Snösätra förstärker vi stamnätet i Stockholmsregionen. Den ingår i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län

Torred – Risö

För att ha en god driftssäkerhet och hög överföringskapacitet mellan Sverige och Danmark har Svenska kraftnät bytt ut en elkabel som går mellan Risö och Torred utanför Maleviken.

Hallands län

Bergrum Anneberg

Genom utbyggnad av ett befintligt bergrum i Anneberg skapar vi ett förrådsutrymme för material och utrustning som krävs för att underhålla stamnätet. Bergrummet är en del i projektet Stockholms Ström för att möta regionens växande elbehov.

Stockholms län