Projektnytt med frågor och svar om byggnationen

På vårens informationsmöten för berörda markägare ställdes en del frågor om hur byggnationen, som startar våren 2014, kommer att gå till. I Projektnytt nr 7 har vi sammanställt frågorna och svaren. Dessutom ger vi en kort lägesrapport från det nya stationsområdet utanför Nybro där byggnationen redan pågår.