EI positiv till NordBalt

Energimarknadsinspektionen ställer sig positiv till den planerade elförbindelsen mellan Sverige och Litauen. Det framgår av det yttrande som inspektionen har skickat till regeringen.

Eftersom NordBalt är en utlandsförbindelse kommer beslutet om koncession (tillstånd enligt ellagen) att fattas av regeringen. Läs Energimarknadsinspektionens pressmeddelande genom att klicka på länken till höger.