Stamnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan stamnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Preliminär byggstart är i dagsläget 2023. Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.

Välkommen till öppet hus

I mars håller vi öppet hus vid två tillfällen för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi finns på plats mellan kl. 17–20.

Samråd om flera utredningskorridorer

I februari inleder vi samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på den planerade elförbindelsen. I detta skede informerar vi om flera utredningskorridorer och hur dessa kan påverka omgivningen.

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av stamnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Fakta om Odensala–Överby

Sträcka: station Odensala i Sigtuna – station Överby i Sollentuna

Berörda kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Längd utredningsområde: cirka 24–28 km

Teknik: växelström, 400 kV