Elnätet förstärks i södra Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse mellan Örby och stationen Snösätra i Högdalen. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Våra svar på inkomna synpunkter

De skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet och våra kommentarer till dem, hittar du i den samrådsredogörelse som finns tillgänglig här på webben.

Arkeologisk undersökning av fornlämningar

För att hitta den lämpligaste sträckningen behöver vi nu undersöka ett mindre område längs Örbyleden för att kunna avgöra om det finns en fornlämning kvar i marken. Vi startar under vecka 33.

Samråd om ett utbyggnadsförslag

Efter samrådets första skede där flera utredningskorridorer presenterades, har vi fortsatt utredningen för att välja en sträckning och valt ett utbyggnadsförslag. I maj fortsätter samrådsprocessen med berörda för att informera och ta emot synpunkter på den planerade kabelförbindelsen.

Efter samrådet sammanställer vi en samrådsredogörelse

Efter att den första samrådsfasen avslutas den 2 september 2015, sammanställer vi en samrådsredogörelse. Där ger vi kommenterarer till alla skriftliga synpunkter som har kommit in. Samrådsredogörelsen skickar vi till Länsstyrelsen och publicerar här på webben.

Lämna synpunkter senast den 2 september

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut stamnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Välkommen till öppet hus den 15 juni

Under öppet hus finns vi som arbetar med projektet för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi som arbetar i projektet kommer att finnas på plats.

Samråd om olika utredningskorridorer

Nu inleder vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under vecka 23 får berörda fastighetsägare och myndigheter samrådsunderlaget via posten.

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har därför tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät, projektet Stockholms Ström. För att förverkliga detta behöver drygt femtio delprojekt genomföras. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

 

Mer information om projektet Stockholms Ström

För att veta mer om den nya nätstrukturen i Stockholm och projektet Stockholms Ström kan du besöka projektets egen webbplats  www.stockholmsstrom.net.

Fakta om Örby – Snösätra

Den nya elförbindelsen planerar vi i Stockholms kommun.

Sträcka: Örby – station Snösätra, Högdalen
Teknik: växelström, 400 kV

Tidsplan

HändelseTidpunkt
Samråd start 2015
Byggstart 2019
I drift 2021