Stamnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan stamnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Fortsatt utredning efter avslutat samråd om flera utredningskorridorer

Som en del av samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet hade vi öppna hus i mars för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på alternativa utredningskorridorer. Nu när det första samrådet är avslutat fortsätter vi vår utredning för att välja en korridor att gå vidare med.

Välkommen till öppet hus

I mars håller vi öppet hus vid två tillfällen för att svara på dina frågor om den planerade elförbindelsen. Vi finns på plats mellan kl. 17–20.

Samråd om flera utredningskorridorer

I februari inleder vi samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på den planerade elförbindelsen. I detta skede informerar vi om flera utredningskorridorer och hur dessa kan påverka omgivningen.

Preliminär byggstart är i dagsläget 2023. Tid för byggstart är beroende av när koncession meddelas.

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av stamnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Fakta om Överby–Beckomberga

Sträcka: station Överby i Sollentuna – station Beckomberga i Stockholm

Berörda kommuner: Järfälla, Sollentuna och Stockholm

Längd utredningsområde: cirka 16–25 km

Teknik: växelström, 400 kV