Om Snösätra­–Ekudden

Vi planerar en ny elförbindelse i södra Stockholm mellan stationerna Snösätra i Högdalen och Ekudden i Huddinge. Det är en av flera förstärkningar som vi gör genom projektet Stockholms Ström för att säkra Stockholmsregionens elförsörjning i framtiden.

Förbindelsen bidrar till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen

Den nya elförbindelsen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och oss på Svenska kraftnät för att förstärka Stockholmregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta regionens växande behov av el.

Samråd om ett utbyggnadsförslag

Efter samrådets första skede där flera utredningskorridorerpresenterades, har vi fortsatt utredningen för att välja en sträckning och valt ett utbyggnadsförslag. Under samrådsprocessen har vi haft dialog med berörda för att informera och ta emot synpunkter på den planerade luftledningen. Nästa steg är att ta fram en samrådsredogörelse och därefter ett sträckningsförslag.

Preliminär tidplan för byggstart

I dagsläget är beräknad byggstart 2020 och drifttagning 2021. Tid för både byggstart och drifttagning är dock beroende av när såväl koncession som miljödom meddelas.

City Link - elens nya motorväg

En viktig del i Stockholms Ström är den nya elförbindelsen City Link som byggs i fyra etapper. Snösätra – Ekudden utgör den fjärde etappen. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet - från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. När City Link är färdigbyggd kan elen matas från flera håll till Stockholmsområdet. Det säkrar elleveranserna för framtiden.

Granskad