Ny justering av tidplanen

Tidplanen för drifttagningen av de två likströmsförbindelserna har förskjutits ytterligare. Bakgrunden är förseningar hos leverantören Altsom.

Den första delen är beräknad att driftsättas i slutet av december istället för oktober. Drifttagningen av den andra likströmsdelen är planerad till slutet av juni 2016.