Svenska kraftnät bygger ställverk vid Lyby i Hörby kommun

Måndag den 4 april startar arbetet med ställverket vid Lyby. Ställverket byggs för att förstärka stamnätet och förbereda för anslutning av den planerade elförbindelsen SydVästlänken.