Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Bättre vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser

För att ge stöd till företagens arbete med risk- och sårbarhetsanalysen har Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät gemensamt tagit fram en ny version av vägledningen för risk- och sårbarhetsanalys.

Kommentera förslag till kapacitetsberäkningsmetod för CCR Baltic

Enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), har systemoperatörerna i kapacitetsberäkningsregionen (CCR) Baltic tagit fram ett förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för dagen-före och intradagmarknaden i CCR Baltic.

Film om elmarknadshubben publicerad

Nu kan du se Svenska kraftnäts nya informationsfilm om elmarknadshubben. Där berättar vi mer om vad hubben är och hur den kommer att förändra och effektivisera elmarknaden.

Ny rapport om elmarknadshubben

Energimarknadsinspektionen (Ei) har idag lämnat sin rapport om elmarknadshubb och ny marknadsmodell till regeringen.