Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Träffa Svenska kraftnät i Almedalen

Den 2-9 juli är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Svenska kraftnät är på plats under en del av veckan och är en av myndigheterna som står bakom arrangemanget "Energiöverenskommelsens utmaningar och möjligheter".

Svenska kraftnät lyssnade till lokala upplevelser av planerad ledning i Nybro

Svenska kraftnät deltog vid en hearing i Nybro med anledning av den planerade nya kraftledningen på östkusten i juni. Den direkta dialogen med berörda markägare och närboende är en viktig del i arbetet med att samla in synpunkter inför ansökan om att bygga ledningen, som inom kort lämnas in.

Traineernas resa till västkusten

Som bekant får vi traineer förmånen att ta del av en hel del spännande studiebesök, mässor och utbildningar. Nu senast åkte vi till Göteborg och besökte bland annat vågkraftinnovatören Seabased och Power Circle Summit-mässan. Vem är då jag som sitter bakom datorn och knapprar? Emelie heter jag och är trainee här på Svenska kraftnät och i det här inlägget tänkte jag delge vår senaste resa till västkusten.

Beslut om överföringsrättigheter enligt kommissionsförordningen FCA

Energimarknadsinspektionen, Ei, har tagit beslut om att inte införa överföringsrättigheter på någon av Svenska kraftnäts gränsförbindelser mot Finland, Litauen, Polen och Danmark. Dock ska Svenska kraftnät säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion mot Litauen och Danmark.

Ny Energiforskrapport: Att varna allmänheten vid dammhaveri

En ny rapport redogör för utvecklingen inom området de senaste fem åren och beskriver nuläge samt utvecklingsbehov. Rapporten är ett resultat av ett utvecklingsprojekt inom Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram med medverkan från ett antal vattenkraftföretag och Svenska kraftnät.

Nytt informationsbrev om elmarknadshubben

Nu har vi skickat ut det första numret av ett nytt informationsbrev om elmarknadshubben. Syftet är att skapa kännedom om elmarknadshubben och lämna uppdateringar om projektets framsteg.

Nya dokument om elmarknadshubben publicerade

Svenska kraftnät har arbetat vidare med elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Tjänstehubben byter namn till Elmarknadshubben

Svenska kraftnät byter namn på Tjänstehubben till Elmarknadshubben. Namnbytet sker för att harmonisera med det begrepp som används i kommande förslag till lagändringar från Energimarknadsinspektionen.