Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Godkänt förslag om att möjliggöra verksamhet av flera nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 45 och 57 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden.

Gemensamma EU-regler för balansering av el

Torsdagen den 16 mars 2017 röstades nätföreskriften för balansering av el igenom av EU:s medlemstater i beslutkommittéen. Det är den sista av åtta nätföreskrifter som enligt tredje inre marknadspaketet ska tas fram. Nu väntar beslut om nätföreskriften i Parlamentet och Ministerrådet innan den publiceras och därefter (efter 6 månader) träder i kraft. Kommissionsriktlinjen kommer därefter att översättas till svenska och övriga språk inom EU.

Konsultation: Procedurer för fallback i kapacitetsberäkningsområde Norden

De nordiska systemoperatörerna, varav Svenska kraftnät är en av dem, har initierat en konsultation med deadline den 13 april 2017. Konsultationen gäller ett gemensamt förslag för procedurer för fallback, vilket initieras i händelse om det inte finns några resultat från dagen före-handeln.