Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Nya dokument om elmarknadshubben publicerade

Svenska kraftnät har arbetat vidare med elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Tjänstehubben byter namn till Elmarknadshubben

Svenska kraftnät byter namn på Tjänstehubben till Elmarknadshubben. Namnbytet sker för att harmonisera med det begrepp som används i kommande förslag till lagändringar från Energimarknadsinspektionen.

Solberg region: nytt nätavräkningsområde

Svenska kraftnät etablerar Solberg region som nätavräkningsområde i balansavräkningen. Solberg region kommer att tillhöra elområde SE2 och får områdes-id SOL.

Klargörande om missuppfattning av uppgifter som sprids i media

I flera sammanhang har LRF och lokala kommunföreträdare ifrågasatt behovet av stamnätsförstärkningar, senast Svenska kraftnäts planerade nya kraftledning på västkusten. Nu reder vi ut ett par av de felaktiga uppgifter som sprids i lokaltidningarna.

Nytt steg mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad

Den första maj tog Svenska kraftnät, norska Statnett och finska Fingrid tillsammans ett stort steg närmare en gemensam nordisk slutkundsmarknad genom införandet av gemensam nordisk balansavräkning. Den nya modellen skapar möjligheter för ökad konkurrens på elmarknaden.

Godkänt förslag om att möjliggöra verksamhet av flera nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 45 och 57 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden.