Pressme­ddelande

Svenska kraftnät analyserar kraftsystemets framtida utmaningar

Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att utreda hur elsystemet behöver anpassas för att hantera en situation med ökande andel variabel elproduktion i framtiden. Förra veckan lämnade affärsverket en delrapport som beskriver kraftsystemets utmaningar, pågående insatser och de viktigaste konsekvenserna på sikt.

Ansträngt driftläge i elnätet

Under veckan är tillgängligheten till svensk kärnkraft låg samtidigt som Svenska kraftnät genomför underhåll i stamnätet. Sammantaget begränsas därför tillgången på el i södra Sverige kraftigt, vilket medför högre elpriser.

Så fungerar de nya nätförstärkningslånen

Från och med den 1 maj 2015 gäller en ny förordning som innebär att nätbolag kan ansöka om så kallade nätförstärkningslån. Syftet är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet.

Tidigare stängning av Ringhals 1 och 2 överraskar inte

Vattenfalls inriktning att tidigarelägga stängningen av två reaktorer i Ringhals från 2025 till 2018-2020 kommer inte som någon överraskning. Det säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar.

Övning styrkte god beredskap i elförsörjningen

På fredagen avslutades en fyra dagar lång praktisk elberedskapsövning vid Åsbro kursgårds övningsfält utanför Örebro. Deltog gjorde Svenska kraftnät, elnätsbranschen och frivilligorganisationer. Syftet var att öva och pröva beredskapen vid en allvarlig störning i elförsörjningen.

Ny infrastruktur en utmaning för nätägare

Svenska kraftnäts årliga Kund- och intressentmöte den 25 mars blev det mest välbesökta hittills. Under en eftermiddag diskuterades utmaningar med ny infrastruktur och dess samhällsekonomiska nytta.

Ökade kostnader för balanshållning ger ökade avgifter

Med en ökande andel flexibel och intermittent, väderberoende produktion i nätet ökar behoven av reglerresurser och kostnaderna för dessa. Därför höjer Svenska kraftnät avgifterna för balansansvariga fr.o.m. den 1 februari 2015.