Pressme­ddelande

Ett varsamt hästjobb i ledningsgatan

När Svenska kraftnät skulle röja skog i ett känsligt naturområde för den nya kraftledningen SydVästlänken gick uppdraget till hästarna Tjommen och Turbin. I terrängen kunde de röra sig extra varsamt.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2015/2016

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Svenska kraftnät analyserar kraftsystemets framtida utmaningar

Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att utreda hur elsystemet behöver anpassas för att hantera en situation med ökande andel variabel elproduktion i framtiden. Förra veckan lämnade affärsverket en delrapport som beskriver kraftsystemets utmaningar, pågående insatser och de viktigaste konsekvenserna på sikt.

Ansträngt driftläge i elnätet

Under veckan är tillgängligheten till svensk kärnkraft låg samtidigt som Svenska kraftnät genomför underhåll i stamnätet. Sammantaget begränsas därför tillgången på el i södra Sverige kraftigt, vilket medför högre elpriser.

Så fungerar de nya nätförstärkningslånen

Från och med den 1 maj 2015 gäller en ny förordning som innebär att nätbolag kan ansöka om så kallade nätförstärkningslån. Syftet är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet.

Tidigare stängning av Ringhals 1 och 2 överraskar inte

Vattenfalls inriktning att tidigarelägga stängningen av två reaktorer i Ringhals från 2025 till 2018-2020 kommer inte som någon överraskning. Det säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar.

Övning styrkte god beredskap i elförsörjningen

På fredagen avslutades en fyra dagar lång praktisk elberedskapsövning vid Åsbro kursgårds övningsfält utanför Örebro. Deltog gjorde Svenska kraftnät, elnätsbranschen och frivilligorganisationer. Syftet var att öva och pröva beredskapen vid en allvarlig störning i elförsörjningen.

Ny infrastruktur en utmaning för nätägare

Svenska kraftnäts årliga Kund- och intressentmöte den 25 mars blev det mest välbesökta hittills. Under en eftermiddag diskuterades utmaningar med ny infrastruktur och dess samhällsekonomiska nytta.