Pressme­ddelande

Stamnätstariffen för el fastställd för 2015

Svenska kraftnäts styrelse fastställde på onsdagen stamnätstariffen för 2015. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men på sikt kommer stamnätstariffen att behöva höjas som en konsekvens av den ökade investeringstakten.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2014/2015

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Svenska kraftnäts effektreservsupphandling inför vintern 2014/2015 är klar

Effektreservsupphandlingen inför vintern 2014/2015 är klar. Den omfattar totalt 1 346 MW varav 626 MW är förbrukningsreduktion, det vill säga industriföretag som mot ersättning minskar sin förbrukning. Resterande del utgörs av elproduktion som kan startas upp på begäran av Svenska kraftnät, totalt 720 MW.

Domstolen ger Svenska kraftnät rätt – kreosotfundament tillåtna

Kreosotimpregnerade träfundament är den vanligaste typen av fundament för att stabilisera de stora stolpar som i sin tur bär landets största kraftledningar – stamnätet för el. Aneby, Nässjö, Tranås och Vaggeryds kommuner förbjöd Svenska kraftnäts användning och menade att ämnet kreosot är otillåtet. Svenska kraftnät överklagade. Nu har Mark- och miljödomstolen slutligen gett affärsverket rätt. Fyra kommuner överklagade Svenska kraftnäts användning av impregneringsmedlet kreosot vid bygget av kraftledningar. Nu har Mark- och miljödomstolen gett Svenska kraftnät rätt: användning av kreosotimpregnerat trävirke i stolpfundament är tillåten enligt svensk lag och EU:s kemikaliedirektiv.

Svensk-tyskt samarbete om ny elförbindelse: Hansa PowerBridge

På torsdagen presenterades planerna för en ny högspänningsförbindelse – Hansa PowerBridge – för el mellan Sverige och Tyskland vid Svenska kraftnäts årliga Kund- och intressentmöte i Stockholm. På fredagen undertecknade Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg och chefen för den tyska stamnätsoperatören 50Hertz, Boris Schucht ett intentionsavtal – Memorandum of Understanding – vid en ceremoni på tyska ambassaden i Stockholm.

Svenska effektreserven utvärderad i ny rapport

Svenska kraftnät har på regeringens uppdrag följt upp den pågående avvecklingen av Sveriges effektreserv för el. En rapport har nu lämnats till Näringsdepartementet.

Avgiften för anslutning till stamnätet

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt nya principer för beräkning av avgiften vid anslutning till stamnätet. Beslutet innebär att reglerna förenklas och anpassas till att nätets flöden numera förändras snabbt.