Pressme­ddelande

Tidigare stängning av Ringhals 1 och 2 överraskar inte

Vattenfalls inriktning att tidigarelägga stängningen av två reaktorer i Ringhals från 2025 till 2018-2020 kommer inte som någon överraskning. Det säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar.

Övning styrkte god beredskap i elförsörjningen

På fredagen avslutades en fyra dagar lång praktisk elberedskapsövning vid Åsbro kursgårds övningsfält utanför Örebro. Deltog gjorde Svenska kraftnät, elnätsbranschen och frivilligorganisationer. Syftet var att öva och pröva beredskapen vid en allvarlig störning i elförsörjningen.

Ny infrastruktur en utmaning för nätägare

Svenska kraftnäts årliga Kund- och intressentmöte den 25 mars blev det mest välbesökta hittills. Under en eftermiddag diskuterades utmaningar med ny infrastruktur och dess samhällsekonomiska nytta.

Ökade kostnader för balanshållning ger ökade avgifter

Med en ökande andel flexibel och intermittent, väderberoende produktion i nätet ökar behoven av reglerresurser och kostnaderna för dessa. Därför höjer Svenska kraftnät avgifterna för balansansvariga fr.o.m. den 1 februari 2015.

Drifttagningen av SydVästlänken flyttas fram

Svenska kraftnät har idag informerat den nordiska elbörsen Nord Pool Spot AS om att den planerade drifttagningen av SydVästlänken senareläggs från första kvartalet 2015 till slutet av tredje kvartalet samma år. Orsaken är att företaget Alstom Grid meddelat att man i förhållande till tecknat kontrakt blir ca ett år sena med att leverera de HVDC-omriktarstationer som Svenska kraftnät har beställt.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2015

Svenska kraftnäts styrelse fastställde på onsdagen stamnätstariffen för 2015. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men på sikt kommer stamnätstariffen att behöva höjas som en konsekvens av den ökade investeringstakten.