Nya metoder viktiga för att upprätthålla kvaliteten i elsystemet – testad lösning permanentas

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga nordiska stamnätsoperatörer testat en ny produkt för automatisk sekundärreglering av frekvensen, aFRR, i tre år. Som en av åtgärderna permanentas nu lösningen för att vända den fortsatta trenden med försämrad frekvenskvalitet i kraftsystemet.

Första kvartalet 2016 innebar den sämsta kvaliteten på frekvensen i det nordiska synkrona elsystemet någonsin. De senaste 20 åren har kvaliteten, mätt i minuter som den avvikit från normaldriftsintervallet, blivit mycket sämre. Antalet minuter med avvikelser under året har tiofaldigats mellan 1996 och 2010. Med större sammanlänkning med omvärlden blir systemet mer känsligt när flöden radikalt kan ändras från timme till timme.

– Den försämrade frekvenskvaliteten beror i hög grad på utbyggnaden av nya likströmsförbindelser som ändrar handelsmönstren och ökar volatiliteten. Men den ökade andelen väderberoende vindkraft i kraftsystemet skapar också nya förutsättningar och utmaningar med att upprätthålla elkvaliteten, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.

Under 2013 – 2015 testades en ny metod för sekundärreglering, aFFR (tidigare FRR-A) tillsammans med bl.a. norska Statnett. Den testade volymen om 300 MW visade sig göra märkbar skillnad på frekvenskvaliteten med så mycket som 20 procent. Sedan 1 juli finns möjlighet att använda tjänsten i Sverige.

– De tidsperioder där aFRR gör störst nytta är vid pålastningstimmarna under morgon och kväll på vardagar och det är då balanseringen är mest utmanande. Den kommer att bli än mer utmanande över tid och då blir aFRR ett viktigt verktyg, säger Mikael Odenberg.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se

8 juli 2016