Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet
och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet.

Detta är Svenska kraftnät

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt – idag och i framtiden.

Vårt uppdrag