Elberedsk­apsrådet

Elberedskapsrådet är ett insynsråd. Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Ledamöterna utses av regeringen.

Ledamöter

Ladda ner regeringsbeslutet för ledamöter i Elberedskapsrådet (pdf, 154 kB, nytt fönster). 

Medlemmar i Elberedskapsrådet

Förordnandet för elberedskapsrådets ledamöter gick ut 2015-12-31. Beslut om ledamöter från 2016-01-01 har ännu inte fattats.


3 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2015 Protokoll 3

2016-01-19 819 kB
2015 Protokoll 2

2015-09-15 557 kB
2015 Protokoll 1

2015-03-04 627 kB

18 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2014 Protokoll 3

2014-12-03 1350 kB
2014 Protokoll 2

2014-09-17 2263 kB
2014 Protokoll 1

2014-04-02 309 kB
2013 Protokoll 3

2013-12-18 371 kB
2013 Protokoll 2

2013-09-18 217 kB
2013 Protokoll 1

2013-03-13 434 kB
2013 Protokoll 1 Bilaga

SUSIE 2011 - Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen

2013-03-13 6631 kB
2012 Protokoll 3

2012-12-06 211 kB
2012 Protokoll 2

2012-09-19 255 kB
2012 Protokoll 2 Bilaga

Systemdrift

2012-09-19 928 kB
2012 Protokoll 2 Bilaga

Elberedskapslag - Förändringar i lag och föreskrifter

2012-09-19 743 kB
2012 Protokoll 1

2012-04-25 211 kB
2012 Protokoll 1 Bilaga

Solstormar och geomagnetisk påverkan på elsystemet

2012-04-25 5884 kB
2011 Protokoll 2

2011-11-23 53 kB
2011 Protokoll 1

2011-03-25 79 kB
2010 Protokoll 3

2010-11-30 84 kB
2010 Protokoll 2

2010-09-07 49 kB
2010 Protokoll 1

2010-03-18 69 kB
Granskad