Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elberedskapsrådet

Elberedskapsrådet är ett insynsråd. Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap.

Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Ledamöterna utses av regeringen.

Ledamöter

Ladda ner regeringsbeslutet för ledamöter i Elberedskapsrådet (pdf, 523 kB, nytt fönster).

Medlemmar i Elberedskapsrådet

Deltagare Företag
Lotta Medelius-Bredhe Svenska kraftnät, ordförande
Mari Jakobsson Ueda Svenska kraftnät, sekreterare
Anna-Carin Joelsson Ellevio
Anders Richert Elsäkerhetsverket
Anna Fridén Energiföretagen
Thomas Westergaard Energimarknadsinspektionen
Mikael Toll Statens energimyndighet
Johan Askerlund Försvarsmakten
Åke Holmgren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rita Hammarstedt Post- och telestyrelsen
Lovisa Fricot Norén Tekniska verken Linköping Nät AB
Karin Mossberg Sonnek Totalförsvarets Forskningsinstitut
Lars Edström Göteborg Energi Nät AB
Granskad