Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Volymbegränsning för stegvis reglerad och/eller centralt styrd FCR

Endast en viss del av de av Svenska kraftnät förkvalificerade enheternas eller gruppernas totala volym får utgöras av centralt styrd FCR och/eller stegvis reglerad FCR.

Volymgränser:

  • FCR-N: 24 MW
  • FCR-D upp: 87 MW
  • FCR-D ned: 56 MW

Volymbegränsningarna för FCR påverkar främst lösningar som bygger på aggregering av många små enheter. Enheter eller grupper som istället styrs lokalt och tillämpar linjär reglering omfattas inte av volymbegränsningen.

Förklaring av begrepp

Centralt styrd FCR

Med central styrning avses i detta fall att en enhet eller grupp som tillhandahåller FCR styrs genom att frekvensen återkopplas via en central funktion. Det innebär att resursen i driftskedet är beroende av en central funktion för att aktiveras. Exempel på detta är central frekvensmätning och central beräkning av börvärde.

Lokalt styrd FCR

En resurs som inte är beroende av en central funktion räknas som lokalt styrd och omfattas inte av volymbegränsningen.
En resurs kan räknas som lokalt styrd även om den innan driftskedet använder sig av en central funktion, exempelvis för schemaläggning. Det förutsätter att eventuella centrala signaler skickas i god tid före leveransperioden samt att leverantören har möjlighet att verifiera att signalen mottagits av resursen.

För att en resurs ska räknas som lokalt styrd trots att centrala funktioner används i planeringsskedet, ska det finnas möjlighet att underrätta Svenska kraftnät innan leveransperiodens start i händelse av att dessa centrala funktioner fallerar.

Stegvis reglerad FCR

Stegvis reglering kan tillämpas om flera relästyrda enheter kontrolleras och styrs som en grupp, exempelvis genom att en enhet i taget aktiveras eller deaktiveras. Det innebär att responsen inte är helt linjär och att aktivering sker delvis linjärt mot den stationära frekvensavvikelsen. Stegvis reglering för FCR-D upp illustreras i figur A.

Figur A är ett exempel på FCR-N från förbrukning som regleras i steg. Figuren är en graf med frekvens (Hz) på X-axeln och effekt (%) på Y-axeln.  X-axeln inkluderar värden från 49,90 till 50,10 Hz. Y-axeln går från -100 till 100. Origo är där frekvensen är 50 Hz och effekten 0 %. Grafen inkluderar en röd trappformad linje som går från en punkt där frekvensen är 49,90 Hz och effekten är 100 % till en punkt där frekvensen är 50,10 och effekten är -100 %.  När frekvensen är 50 Hz krävs ingen effekt (0%). En ökning av frekvensen från 50,0 Hz till 50,01 Hz ändrar effekten med 10 % (stegvis). En ökning av frekvensen från 50,01 till 50,02 Hz ändrar effekten med ytterligare 10 %. Motsvarande förhållande sker vid en minskning av frekvensen.  Notera att detta är ett exempel, stegvis reglering kan ske på olika sätt. För resurser med stegvis reglering finns det visst utrymme att avvika från ett proportionellt svar.  Figuren inkluderar även ett blått fält som omringar den röda trappformade linjen. Det blåa fältet visar vilket utrymme som finns för att avvika från ett proportionellt svar.

Figur 1. Exempel som visar delvis linjär aktivering av FCR-D, där P är förbrukad effekt och f är frekvens.

Budfaktor FCR-D upp

Den totala förkvalificerade volymen från resurser har inom begränsningen överstigit volymgränsen för FCR-D upp. För att hantera risken med en alltför stor andel av reserverna som kommer från centralt styrd och/eller stegvis reglerad FCR-D upp, krävs en budfaktor som begränsar budgivning från dessa resurser. En budfaktor kommer att införas under kvartal 2 2023.

Eftersom rotationsenergin varierar kraftigt över året kommer Svenska kraftnät att se över möjligheten att ha en säsongsbaserad kvot för att möjliggöra för ökat deltagande av denna typ av resurser när rotationsenergin är högre. Under kvartal 1, 2023 kommer Svenska kraftnät publicera ytterligare information om vad som gäller från och med 1 april 2023.

Granskad