Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Handbok om dammsäkerhet

Handboken samlar regelverk, vägledningar och information i fråga om svenska dammar, tillsyn och egenkontroll av dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri. Den riktar sig främst till länsstyrelser och dammägare, men även till andra aktörer som konsulter, kommuner och centrala myndigheter.

Under 2018-2019 kommer Svenska kraftnät att ta fram en omarbetad version av handboken "Dammsäkerhet – Handbok för egenkontroll och tillsyn" (2013) (pdf, 1,9 MB, nytt fönster).

Handbokens struktur

Den nya versionen kommer inte att vara ett samlat dokument, utan bestå av ett övergripande huvuddokument med en rad underliggande avsnitt. I varje avsnitt ges fördjupad vägledning inom sakområdet och du kommer också kunna hitta länkar till stödjande mallar, checklistor, kunskapssammanställningar med mera.

Huvuddokument: övergripande grunder, orientering om avsnitt.

Avsnitt:

Granskad