Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Handbok om dammsäkerhet

Handboken samlar regelverk, vägledningar och information i fråga om svenska dammar, egenkontroll och tillsyn av dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri. Den riktar sig främst till dammägare och länsstyrelser, men även till andra aktörer som konsulter, kommuner och centrala myndigheter.

Svenska kraftnät håller på att omarbeta den befintliga handboken "Dammsäkerhet – Handbok för egenkontroll och tillsyn" (2013) (pdf, 1,9 MB, nytt fönster).

Handbokens struktur

Den nya handboken kommer bestå av ett övergripande huvuddokument och flera underliggande dokument. I de underliggande dokumenten ges vägledning och stöd inom respektive sakområde.

Huvuddokument:

  • Syfte, roller och ansvar, regelverk, orientering om underliggande dokument – arbete pågår.

Underliggande dokument:

Granskad