Rapporter och yttranden

Ladda ner yttranden, rapporter och andra publikationer om dammsäkerhet.


39 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2017

2018-12-07 882 kB
Plan för information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet 2018-2020

2018-11-22 116 kB
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet

Delrapport 1 av regeringsuppdrag – klassificering och tillsyn.

2018-08-09 406 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2016

2018-03-29 357 kB
Nationella larm och varningsrutiner vid dammhaverier

2018-03-23 907 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2017

2017-12-18 198 kB
Vidareutveckling av beredskap för dammhaveri - Handlingsplan 2017-2020

2017-09-19 541 kB
Vägledning konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering

2017-03-22 1386 kB
Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2017-2019

2017-03-09 78 kB
Plan för implementering av ny dammsäkerhetsreglering 2017-2019

2017-03-07 111 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2016

2016-12-22 437 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2015

2016-12-21 951 kB
Översyn av älvgrupper

2016-11-14 224 kB
Kanaler och slussar - Dammsäkerhet och konsekvensutredning

2016-04-05 1048 kB
Övergripande plan för Svenska kraftnäts dammsäkerhetsverksamhet 2016-2018

2016-03-01 439 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2015

2015-12-23 344 kB
FoU Dammsäkerhet - Plan 2016-2017

2015-12-16 417 kB
Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014

2015-11-05 5875 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014

2015-10-26 1688 kB
Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar 2015

2015-05-05 4119 kB
Granskad